Sau nghi vấn 'giấu lãi', cổ phiếu Petrolimex giao dịch ký quỹ trở lại

Sau khi bị đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ và phải phát hành lại báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019, cổ phiếu của Petrolimex đã được giao dịch ký quỹ trở lại.
Cổ phiếu bị cắt margin, vốn hóa Petrolimex "bốc hơi" hàng nghìn tỷ đồng Cựu Chủ tịch Petrolimex vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật là ai?

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ (margin).

Theo đó, cổ phiếu PLX của Petrolimex được đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ do đã khắc phục được nguyên nhân đưa vào căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 phát hành lại của tập đoàn.

sau nghi van giau lai co phieu petrolimex giao dich ky quy tro lai
Trụ sở Petrolimex.

Trước đó, ngày 3/10, HOSE đã công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quý trong quý 4/2019. Trong đó, cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) bị cắt margin vì Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2019 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Mới đây, Petrolimex đã phát hành lại báo cáo tài chính không còn ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên KPMG, ghi nhận mức tăng lợi nhuận sau thuế đạt 2.635,9 tỷ đồng, tăng 108 tỷ đồng so với con số 2.528 tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019 lần đầu được công bố.

Trước đó, trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán giữa niên độ 2019 lần đầu, đơn vị kiểm toán cho rằng một công ty con của Petrolimex đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 135 tỷ đồng dựa trên những ước tính về sự suy giảm giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho cuối năm 2019.

"Việc ghi nhận khoản dự phòng hàng tồn kho này chưa phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 - hàng tồn kho, theo đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần được lập dựa trên ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc kỳ kế toán", đơn vị kiểm toán viên nhấn mạnh.

Nếu Petrolimex ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam thì giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ cùng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng tương ứng 135 tỷ đồng. Từ đó, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng gần 64 tỷ đồng và lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng hơn 44 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu PLX đang ở mức 59.300 đồng/cổ phiếu.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile