Sau 2 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu hơn 2,8 tỷ USD

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính xuất siêu 2,82 tỷ USD.
Hải Dương: Xuất siêu đứng thứ 7 cả nước năm 2022 Thương mại Việt Nam vượt mốc 500 tỷ USD sau 9 tháng năm 2022 Bất chấp khó khăn, ngành nông nghiệp vẫn xuất siêu 6,3 tỷ USD

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2023 ước đạt 25,88 tỷ USD, tăng 9,8% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,44 tỷ USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, 2 tháng đầu năm 2023, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89,8%.

Sau 2 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu hơn 2,8 tỷ USD
Ảnh minh họa

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2/2023 ước đạt 23,58 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 46,62 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, 2 tháng đầu năm 2023, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,6%.

Về thị trường, trong 2 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 13,1 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 14,6 tỷ USD.

Thống kê cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa tháng 2/2023 ước tính xuất siêu 2,3 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất siêu 2,82 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 0,3 tỷ USD).

Hưng Khánh
Phiên bản di động