Sau 11 tháng, gần 29 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2023 đạt gần 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.
Hơn 10,86 tỷ USD vốn ngoại "rót" vào Việt Nam Gần 9 tỷ USD vốn ngoại rót vào Việt Nam

Theo đó, vốn đăng ký cấp mới có 2.865 dự án được cấp phép với 16,41 tỷ USD, tăng 58,1% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 42,4% về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 14,26 tỷ USD, chiếm 86,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 858,4 triệu USD, chiếm 5,2%; các ngành còn lại đạt 1,3 tỷ USD, chiếm 7,9%.

Trong số 70 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 11 tháng năm 2023, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,31 tỷ USD, chiếm 20,2% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Sau 11 tháng, gần 29 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam
Ảnh minh họa.

Trong khi đó, vốn đăng ký điều chỉnh có 1.152 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 6,47 tỷ USD, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 19,54 tỷ USD, chiếm 85,4% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,04 tỷ USD, chiếm 4,6%; các ngành còn lại đạt 2,3 tỷ USD, chiếm 10%.

Ngoài ra, trong 11 tháng năm 2023, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 3.166 lượt với tổng giá trị góp vốn 5,97 tỷ USD, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 1.258 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 2,32 tỷ USD và 1.908 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 3,65 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,83 tỷ USD, chiếm 30,7% giá trị góp vốn; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 1,54 tỷ USD, chiếm 25,7%; ngành còn lại 2,6 tỷ USD, chiếm 43,6%.

Hậu Lộc
Phiên bản di động