Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế cần những bước đi thận trọng

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, việc sắp xếp, cải tiến bộ máy, tinh giản biên chế không phải là vấn đề mới nhưng chưa bao giờ dễ dàng. Chính phủ xác định đây là vấn đề khó khăn, phức tạp nên phải có bước đi phù hợp, thận trọng.
Tinh giản biên chế tiến tới bỏ chế độ "biên chế suốt đời"
sap xep bo may tinh gian bien che can nhung buoc di than trong
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, việc sắp xếp bộ máy, tinh giản cán bộ chưa bao giờ dễ dàng

Chiều 7/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm rõ thêm về một số vấn đề đại biểu nêu.

Ông nhấn mạnh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới chế độ công vụ, công chức là chủ trương lớn quan trọng được đề cập trong nhiều Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định của Bộ Chính trị, với mục tiêu, quan điểm xuyên suốt là xây dựng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, chính quyền các cấp.

Thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực trong việc sắp xếp tổ chức kiện toàn tổ chức hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, công chức theo các chủ trương, định hướng của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, đạt được kết quả quan trọng bước đầu.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc như: tổ chức bộ máy hành chính một số lĩnh vực chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, phân tán.

Đặc biệt một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế yếu kém về phẩm chất, năng lực; còn tình trạng tham nhũng vặt; sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm; công tác đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, viên chức chưa thực chất…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tới đây, Chính phủ sẽ có giải pháp giải quyết hàng loạt vấn đề đại biểu nêu; cùng với đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp, thu gọn đầu mối tổ chức của các cơ quan… Đối với việc thí điểm hợp nhất các Sở, địa phương, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi.

“Tới đây, Chính phủ mong Quốc hội tiếp tục quan tâm kịp thời xem xét ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định trong các văn bản luật, tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện phân cấp; thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế, quan tâm công tác cán bộ khi sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính, bảo đảm chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư” – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nói.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm của Bộ ngành, địa phương trong công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm thực chất, tạo cơ sở thực hiện tinh giản biên chế, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tránh ý kiến trái chiều trong dư luận.

Nhấn mạnh vấn đề sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng thu gọn đầu mối là vấn đề liên quan đến tổ chức, con người và rất phức tạp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, Chính phủ xác định phải làm từng bước thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa lắng nghe theo ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động để có giải pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật, đồng thời phải đảm bảo hợp tình hợp lý...

Xem phiên bản mobile