Sắp có dự án nhà máy sản xuất bao bì từ gỗ và giấy Depak 85 tỷ tại thị xã Bỉm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì từ gỗ và giấy Depak tại Khu B – Khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
Dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại thị xã Bỉm Sơn bao giờ xong?

Theo đó, Dự án Nhà máy sản xuất bao bì từ gỗ và giấy Depak do Công ty TNHH Depak làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư khoảng 85 tỷ đồng trên diện tích 28.468 m2 tại lô CN3, thuộc Khu B - Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Sắp có dự án nhà máy sản xuất bao bì từ gỗ và giấy Depak 85 tỷ tại thị xã Bỉm Sơn
Ảnh minh họa

Quy mô xây dựng gồm: xây dựng nhà xưởng sản xuất 1 (diện tích khoảng 3.200 m2); nhà xưởng sản xuất 2 (diện tích khoảng 800 m2); nhà xưởng sản xuất 3 (diện tích khoảng 3.200 m2); nhà xưởng sản xuất 4 (diện tích khoảng 4.500 m2); nhà xưởng sản xuất 5 (diện tích khoảng 3.000 m2); nhà kho 1, 2 (diện tích khoảng 2.400 m2); nhà điều hành (diện tích khoảng 150 m2); nhà để xe công nhân, trạm biến áp, sân đường nội bộ và các công trình phụ trợ khác. Dự án có công suất: Sản xuất bao bì carton với quy mô 24.000 tấn/năm; trong đó: sản xuất bao bì carton 3 lớp với quy mô 15.600 tấn/năm, sản xuất bao bì carton 5 lớp với quy mô 8.400 tấn/năm; Sản xuất túi giấy, hộp giấy với quy mô 3.000 tấn/năm; trong đó, sản xuất hộp giấy với quy mô 1.000 tấn/năm; sản xuất túi giấy với quy mô 2.000 tấn/năm; Sản xuất tã giấy trẻ em 150 triệu miếng/năm; sản xuất tã giấy người già 50 triệu miếng/năm.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Depak hoàn thiện hồ sơ thủ tục trước ngày 30/6/2021; thực hiện xây dựng các công trình từ tháng 7/2021 đến tháng 2/2022; lắp đặt thiết bị, máy móc, tuyển dụng lao động và sản xuất thử từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022; Chính thức đi vào hoạt động dự án từ tháng 6/2022.

Trong thời gian đến tháng 7/2021, nếu Công ty Depak không hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, ký quỹ đầu tư theo quy định, Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty TNHH Depak không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư và chi phí liên quan đến dự án.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile