Sáng nay, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 20/10 - 17/11. Tổng thời gian của kỳ họp là 19 ngày (không kể ngày nghỉ).
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm việc với các cơ quan trước kỳ họp thứ 10 Mỹ: Nhà Trắng kêu gọi Quốc hội thông qua gói cứu trợ COVID-19 tạm thời Thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ dành 7 ngày cho công tác xây dựng pháp luật (chiếm khoảng 37% tổng thời gian của kỳ họp) để xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác.

Kỳ họp thứ 10 tiếp tục được tổ chức làm hai đợt: Họp trực tuyến và họp tập trung
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiếp tục được tổ chức làm hai đợt: Họp trực tuyến và họp tập trung

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, gồm: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; Các báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020: Phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; Dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025...

Quốc hội cũng sẽ dành 2,5 ngày để xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phê chuẩn việc miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, nhân sự Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao; Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc (Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile