“Sân khấu hoá” tuyên truyền pháp luật tới học sinh

Trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội vừa tổ chức chương trình Lễ ký cam kết “Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường” năm học 2022 – 2023.
Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội Hà Nội: Phân cấp, ủy quyền triệt để theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

Mục đích của chương trình nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực học đường. Hoạt động ký kết này có ý nghĩa thiết thực, vừa mang tính giáo dục cao, dễ nhớ, dễ thuộc và dễ thực hiện đối với các em học sinh.

“Sân khấu hoá” tuyên truyền pháp luật tới học sinh
Các thầy cô ký cam kết
Các thầy cô, cùng các đơn vị ký cam kết

Từ đây, giáo dục pháp luật sẽ đến gần với học sinh để các em học sinh biết, hiểu và vận dụng nó vào cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Nội dung ký cam kết năm nay của nhà trường được bổ sung thêm phòng, chống bạo lực học đường. Hình thức tuyên truyền, ký cam kết được sân khấu hoá thành các màn biểu diễn thời trang... Cùng với sự tham gia của các em học sinh, các thầy cô giáo và đặc biệt có thêm các chiến sĩ công an, góp phần gia tăng hiệu quả giáo dục tuyên truyền.

Các em học sinh
Các em học sinh tuyên truyền phát luật

Trong thời gian qua, trường THCS Hoàng Hoa Thám đã có nhiều đổi mới và sáng tạo để tuyên truyền những nội dung khô khan của pháp luật tới gần với học sinh bằng nhiều hình thức đổi mới. Các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường bán sát tinh thần đổi mới nhằm đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh...

Lê Dung
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile