Sai phạm nghiêm trọng của Saigon Co.op: Có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định những sai phạm của Saigon Co.op “có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản, xâm phạm đến tài sản chung và tài sản của Nhà nước…”.
Kiểm điểm nhiều tổ chức, cá nhân trong sai phạm của công ty Vạn Phát Hưng Công ty Vạn Phát Hưng lộ nhiều sai phạm nghiêm trọng Thanh tra Chính phủ điểm tên đơn vị khai thác khoáng sản ở Yên Bái sai phạm pháp luật

Theo kết luận thanh tra, một số Hợp tác xã (HTX) hoạt động mức lợi nhuận đạt sau thuế dưới 6 tỷ đồng nhưng không tham gia góp vốn, trong khi phần lớn các HTX lợi nhuận đạt được sau thuế chỉ 24 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lại tham gia góp với số vốn góp hàng trăm tỷ đồng là điều không bình thường.

5003 sai gon co op
Kết luận thanh tra cho thấy có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật và thâu tóm tại Saigon Co.op

Cụ thể, sau khi được UBND thành phố phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động, Saigon Co.op phải mở sổ theo dõi khi tiếp nhận tài sản không chia, xây dựng Quy chế quản lý vốn tích lũy không chia trình UBND thành phố. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đơn vị vẫn chưa thực hiện.

Trong năm 2015, Saigon Co.op sau khi trích lập quỹ dự phòng tài chính đã kết chuyển số tiền hơn 1 tỷ đồng sang quỹ đầu tư phát triển và không trích lập quỹ dự phòng tài chính. Qua đó, Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định đơn vị đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật về việc phân phối thu nhập qua các năm.

Kết luận thanh tra chỉ rõ việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ 2014 – 2015 của Saigon Co.op từ nguồn vốn tích lũy thuộc sỡ hữu chung không chia là không đúng quy định của pháp luật quy định về Vốn điều lệ của HTX.

Về việc tăng vốn điều lệ năm 2020 (hơn 3.597 tỷ đồng), Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định Saigon Co.op có nhiều sai phạm. Cụ thể, đơn vị chưa xây dựng được phương án huy động vốn, ban hành nghị quyết không đúng thẩm quyền, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn trong việc không kiểm tra nguồn vốn huy động của hợp tác xã thành viên.

5007 dsc03667 0002
Hệ thống siêu thị Co.opmart thuộc Saigon Co.op

Hoạt động tham gia góp vốn của các hợp tác xã thành viên có những dấu hiệu bất thường.

Phân tích tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của các HTX thành viên, Thanh tra thành phố nhận định tỷ suất lợi nhuận đạt được từ 26 - 39% trên vốn góp cho thấy nhu cầu của các tổ chức, cá nhân muốn đầu tư vào Saigon Co.op là có cơ sở. Từ đó, Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định nếu không làm rõ được nguồn vốn tăng lên thì sẽ dẫn đến việc Saigon Co.op bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài. Điều này cho thấy có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Ngoài ra, Thanh tra TP Hồ Chí Minh chỉ rõ Saigon Co.op đã không chấp hành theo đúng quy định của pháp luật về Luật Thanh tra khi tự ý tiến hành Đại hội biểu quyết các vấn đề liên quan, mặc dù trước đó, Thanh tra thành phố đã đề nghị đơn vị tạm đình chỉ Đại hội thành viên.

Doãn Hưng - Ngọc Tuấn - Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile