"Rượu làng Ngâu", "Rắn Lệ Mật" trở thành nhãn hiệu tập thể của Hà Nội

Thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định cho phép đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rượu làng Ngâu” cho sản phẩm rượu ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì và đăng ký nhãn hiệu tập thể “Rắn Lệ Mật” cho các sản phẩm từ rắn Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên.
Hà Nội tổ chức hoạt động văn hóa "Tết Trung Thu truyền thống năm 2019” Hà Nội còn 33 chợ chưa phân hạng Hà Nội công bố danh sách trường học có yếu tố nước ngoài

Theo đó, Thành phố cho phép Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và Thương mại rượu Ngâu được sử dụng địa danh “Làng Ngâu”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phấm rượu đã được UBND huyện Thanh Trì xác nhận để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rượu làng Ngâu” cho sản phẩm rượu ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng vừa cho phép Hợp tác xã làng nghề Lệ Mật được sử dụng địa danh “Lệ Mật”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý tương ứng đã được UBND quận Long Biên xác nhận để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rắn Lệ Mật” cho sản phẩm từ rắn Lệ Mật ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

ruou lang ngau ran le mat tro thanh nhan hieu tap the cua ha noi

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Hà Nội, hai Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và Thương mại rượu Ngâu và Hợp tác xã làng nghề Lệ Mật có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; quy định sử dụng tem nhãn. Tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy trình do Hợp tác xã ban hành.

Trường hợp địa danh đã cho phép bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của Hợp tác xã hoặc trường hợp sản phẩm bị chuyển sang đăng ký bảo hộ “Nhãn hiệu chứng nhận hoặc Chỉ dẫn địa lý” hoặc nhãn hiệu tập thể được chuyển nhượng sang tổ chức hợp pháp khác, UBND thành phố Hà Nội có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép tại các quyết định này.

Hoài An
Xem phiên bản mobile