Rực rỡ sắc màu Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI đang được triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tự hào là đảng viên mang màu áo Đoàn Báo Tuổi trẻ Thủ đô hưởng ứng Cuộc thi MV "Niềm tin dâng Đảng" Thành đoàn Hà Nội trao nhiều suất quà và tổ chức gian hàng 0 đồng dành cho công nhân

Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 song song với lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác năm 2020 của Đoàn Thanh niên thành phố, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội đang chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI.

Dưới đây là chùm hình ảnh tại trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội cùng các đơn vị sự nghiệp chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI .

Rực rỡ sắc màu Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội
Banner tuyên truyền "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025" được treo tại trụ sở cơ quan Thành đoàn
Rực rỡ sắc màu Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội
Sắc cờ đỏ rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI
Rực rỡ sắc màu Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội
Tại Báo Tuổi trẻ Thủ đô treo banner tuyên truyền Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI
Rực rỡ sắc màu Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội
Rực rỡ sắc màu Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội
Tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, các đoàn viên, thanh niên tích cực dọn dẹp, trang trí để phục vụ cho công tác triển khai Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI
Rực rỡ sắc màu Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội
Rực rỡ sắc màu Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội

Các banner tuyên truyền về Đại hội được treo ở vị trí nổi bật

Rực rỡ sắc màu Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội
Rực rỡ sắc màu Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội
Rực rỡ sắc màu Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội
Rực rỡ sắc màu Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile