Ra mắt Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành y tế Việt Nam toàn cầu

Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành Y tế Việt Nam toàn cầu là tổ chức tự nguyện của những nhà khoa học trẻ có nghiên cứu trên lĩnh vực y tế hoạt động tại Việt Nam và toàn cầu vừa ra mắt tại Hà Nội chiều 2/11.
An toàn người bệnh là quan tâm hàng đầu của ngành y tế 94 tập thể và 136 cá nhân ngành Y tế Thủ đô tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến” Cán bộ, người lao động ngành Y tế Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện Tạo thuận lợi về cơ chế, nguồn lực, nhân lực cho ngành y tế

Theo đó, Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành Y tế Việt Nam toàn cầu ra đời, nhằm giúp tăng cường đoàn kết, tập hợp lực trí thức trẻ nghiên cứu y tế trong các hoạt động tại cộng đồng trong nước và quốc tế. Thành viên của mạng lưới là những nhà khoa học, những trí thức trẻ người Việt không quá 45 tuổi, đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước.

Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành Y tế Việt Nam toàn cầu là tổ chức thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và là tổ chức tự nguyện của những nhà khoa học trẻ có nghiên cứu trên lĩnh vực y tế hoạt động tại Việt Nam và trên toàn thế giới, vì sự phát triển của ngành Y tế, có 5 mục đích chính:

Thứ nhất, tạo kênh trao đổi giữa các trí thức trẻ nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế đang sinh sống ở nước ngoài và các trí thức trẻ trong nước, để thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ ngành Y tế người Việt cho đất nước.

Thứ hai, tăng cường đoàn kết, tập hợp lực trí thức trẻ nghiên cứu Y tế trong các hoạt động tại cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thứ ba, Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành Y tế Việt Nam toàn cầu là kênh tham vấn để Chính phủ và các lực lượng trong nước đặt hàng hiệu quả đội ngũ trí thức hoặc tham vấn các trí thức trẻ về các vấn đề cần thiết cũng như những khó khăn, thách thức của đất nước trong lĩnh vực Y tế.

Ra mắt Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành y tế Việt Nam toàn cầu

Thứ tư, Mạng lưới là kênh thông tin, tăng cường công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm liên quan đến sức khỏe.

Thứ năm, Mạng lưới được tổ chức hiệu quả, công khai và minh bạch, tạo sự lan tỏa cũng như đem lại lợi ích cho cộng đồng.

Ban chủ nhiệm khóa I Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành Y tế toàn cầu, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 19 nhà khoa học trẻ, uy tín, có con tim nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

TS. BS Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho hay: "Những người này được lựa chọn từ gần 400 trí thức trẻ Việt Nam từ hơn 22 quốc gia trên thế giới đã tự nguyện đăng ký tham gia trong thời gian ngắn. Điều này thể hiện sự chỉ đạo đúng đắn của Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, uy tín của tổ chức Hội và hơn hết, là sự tiên phong đi đầu của những trí thức trẻ”.

Bảo Phương
Xem phiên bản mobile