Quyết tâm đưa Bắc Giang nằm trong 15 tỉnh thành phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước

Trong phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX (chiều 15/10), các Đại biểu đã nhất trí, biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội, trong đó, quyết tâm đưa Bắc Giang trở thành 1 trong 15 tỉnh, thành phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước.
Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang được bầu làm Bí thư tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 Bắc Giang phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang

Đại hội đã tiến hành thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đảng bộ tỉnh vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất trí cao với đường lối tiếp tục đổi mới toàn diện và các mục tiêu, định hướng cốt lõi là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quyết tâm đưa Bắc Giang nằm trong 15 tỉnh thành phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước
Đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu bế mạc Đại hội

Các Đại biểu đã nhất trí, biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX thể hiện khát vọng, ý chí của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Bắc Giang, quyết tâm đưa Bắc Giang nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đề ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi trong giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, xác định 11 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Đó là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm 14-15%/ năm. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 68,4%; Dịch vụ 20,6%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 11% .

Thu nhập bình quân đầu người (GRDP/người/năm): 5.500-6.000 USD.

Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 14-16%/năm.

Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 470 nghìn tỷ đồng.

Số giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế cấp xã) đạt 31,7 giường. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 99% dân số. Tuổi thọ của người dân trung bình đạt 75 tuổi.

Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,0%; trong đó các xã đặc biệt khó khăn còn 12,6%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có công nhận văn bằng, chứng chỉ đạt 25,1%. Tỷ lệ lao động thất nghiệp thành thị khoảng 2,6%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 48,6%; lĩnh vực dịch vụ khoảng 25,7%; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 25,7%.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 96,4%, mức độ 2 đạt 21,4%.

Tỷ lệ chất thải rắn thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 85% (thành thị 96%, nông thôn 75%); 100% khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử đạt 100%. Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch (đạt tiêu chuẩn QCVN02 trở lên) đạt 82,7% (trong đó tỷ lệ dân số thành thị được dùng nước sạch đạt 94,8%; tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước đạt tiêu chuẩn QCVN02 trên 80%).

Tỷ lệ dân số đô thị đạt 32,4%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 đạt 84,8%, có 06/09 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 85%; 90% xã có đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn, cấp xã.

Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90% trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 84% trở lên.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX
Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang sẽ dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội thể hiện sự tin tưởng khi bầu ra Đoàn Đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo quy định; đủ năng lực và bản lĩnh gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang giao phó.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang gồm 15 đồng chí, bầu đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Thị Hương giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong phiên bế mạc Đại hội, các Đại biểu tham dự Đại hội đã thiện nguyện quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt hơn 100 triệu đồng.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX
Đại biểu tham dự Đại hội ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp thiên tai lũ lụt
Doãn Hưng - Bích Động - Vi Hải
Xem phiên bản mobile