Quy trình bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khóa XV

Quốc hội khóa XV dự kiến gồm 500 đại biểu được cử tri bầu ra vào ngày 23/5/2021. Danh sách trúng cử được công bố chậm nhất ngày 12/6/2021.
Giới thiệu 4 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND thị xã Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 Lạng Sơn đề cao vai trò đồng bào dân tộc thiểu số Hải Dương có 2 tân Phó Chủ tịch tỉnh
Quy trình bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khóa XV
Quy trình bầu cử 500 ĐBQH khóa XV được thực hiện qua 3 vòng hiệp thương, đến ngày 23/5, người dân cả nước sẽ trực tiếp đi bầu
Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile