Quý I/2021, Yên Bái giải ngân được 18,6% vốn đầu tư công

Tỉnh Yên Bái đã giải ngân đạt 599 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 3 tháng đầu năm 2021, tuy nhiên vẫn còn 16 đơn vị trong tỉnh chưa giải ngân.
Tỉnh Yên Bái có 83 sản phẩm OCOP Tuổi trẻ Yên Bái trồng tre hưởng ứng chiến dịch "Vì 1 triệu cây tre Việt"

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, năm 2021, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước đã giao cho tỉnh Yên Bái là 4.240 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đã giao chi tiết 3.226 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/3/2021, đã giải ngân đạt 599 tỷ đồng/kế hoạch vốn đã giao chi tiết là 3.226 tỷ đồng, bằng 18,6% kế hoạch (cao hơn so với cùng kỳ năm 2020).

Yên Bái tăng trưởng kinh tế trong hai tháng đầu năm 2021.
Ảnh minh họa

Về kết quả giải ngân của các đơn vị chủ đầu tư là các địa phương, đến nay đã giải ngân đạt 290 tỷ đồng/1.331 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn đã giao, đạt 22%.

Một số địa phương đạt giá trị giải ngân cao như huyện Văn Chấn đạt 47,302 tỷ đồng/kế hoạch vốn đã giao chi tiết 101,835 tỷ đồng, bằng 46,45%; huyện Văn Yên giải ngân đạt 66,744 tỷ đồng/kế hoạch vốn đã giao chi tiết 169,649 tỷ đồng, bằng 39,34%;...

Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp như: huyện Trạm Tấu giải ngân đạt 2.926 triệu đồng/kế hoạch vốn đã giao chi tiết 78,435 tỷ đồng bằng 3,73%; thị xã Nghĩa Lộ giải ngân đạt 7,412 tỷ đồng/kế hoạch vốn đã giao chi tiết 147,075 tỷ đồng, bằng 5,04%.

Đối với đơn vị chủ đầu tư là các sở, ban, ngành và các đơn vị chủ đầu tư khác, đã giải ngân đạt 308,944 tỷ đồng/1.895 tỷ đồng tổng kế hoạch vốn đã giao, bằng 16,3%. Trong đó, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông giải ngân đạt 189,191 tỷ đồng/kế hoạch vốn đã giao chi tiết 346,034 tỷ đồng, bằng 55%; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh giải ngân đạt 16,813 tỷ đồng/kế hoạch vốn đã giao chi tiết 32,474 tỷ đồng, bằng 51,77%...

Một số đơn vị chủ đầu tư có tiến độ giải ngân thấp như Sở Y tế giải ngân đạt 313 triệu đồng/kế hoạch vốn đã giao chi tiết 34,128 tỷ đồng, bằng 0,92%; Sở Tài nguyên và Môi trường giải ngân đạt 244 triệu đồng/kế hoạch vốn đã giao chi tiết 150,224 tỷ đồng, bằng 0,2%; còn 16 đơn vị chưa giải ngân.

Theo kế hoạch năm 2021 đã bố trí 367 dự án, nhiệm vụ (không bao gồm vốn ngân sách huyện). Trong đó các dự án hoàn thành, chuyển tiếp là 106 dự án, kế hoạch vốn đã giao chi tiết 2.486.187 triệu đồng; có 261 dự án đã được giao kế hoạch vốn để khởi công mới, với tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 740.120 triệu đồng bằng 22,9% tổng kế hoạch vốn đã giao chi tiết năm 2021.

Theo đánh giá, do kế hoạch vốn năm 2021 được giao từ rất sớm đã tạo sự chủ động cho các ngành, các địa phương; mức vốn kế hoạch giao cơ bản đáp ứng nhu cầu thực hiện các dự án; đồng thời đã phân loại các dự án hoàn thành, chuyển tiếp và khởi công mới trong từng nguồn vốn để xác định thứ tự ưu tiên bảo đảm phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn; trên cơ sở đó đã bố trí đủ vốn để thu hồi ứng trước theo quy định, bố trí đủ vốn để thanh toán gọn các dự án đã hoàn thành, bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt.

Đến nay các ngành, các địa phương và các đơn vị chủ đầu tư đã bám sát chỉ đạo của tỉnh, thường xuyên đôn đốc các đơn vị thi công, cập nhật thường xuyên tiến độ triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện qua đó nhiều khó khăn, vướng mắc đã được các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ; công tác giải phóng mặt bằng đã được chủ đầu tư chủ động phối hợp tốt với các địa phương triển khai thực hiện…

Tuy nhiên, tỷ lệ vốn giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện trong kế hoạch năm 2021 còn thấp (đợt 1 bằng 75,3%); tiến độ triển khai và giải ngân thanh toán vốn nhiều dự án còn chậm; các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao vốn để triển khai thực hiện, do đó các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nguồn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các dự án ODA hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc thủ tục điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh hiệp định vay nên chưa giải ngân; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đáp ứng được tiến độ thi công công trình.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile