Quý I/2020, PV GAS vượt kế hoạch sản lượng từ 7-31%, chỉ tiêu tài chính vượt 14-59%

Mặc dù gặp nhiều bất lợi liên tiếp trong Quý I/2020, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã không ngừng cố gắng để vượt qua khó khăn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch quý được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao, trong đó chỉ tiêu sản lượng vượt kế hoạch từ 7-31%, chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch từ 14-59%.    
PV GAS công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 PV GAS triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 PV GAS tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19

PV GAS triển khai Kế hoạch SXKD Quý I/2020 trong điều kiện gặp nhiều bất lợi vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới đã tác động/ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam; hoạt động sản xuất bị đình trệ, nhu cầu nhiên liệu sụt giảm trong đó có khí/LPG. Giá dầu giảm từ đầu tháng 2, liên tục giảm sâu trong tháng 3 và đạt mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua, thấp hơn nhiều so với giá kế hoạch (60 USD/thùng). Giá CP (Gía chuẩn thế giới) của LPG liên tục giảm từ đầu năm (giá CP tháng 3/2020 giảm 70,0 USD/tấn so với tháng 2 và giảm 122,5 USD/tấn so với tháng 1/2020). Số sự cố phía thượng nguồn xảy ra gây ảnh hưởng đến nguồn cung của khí. Một số dự án lớn như Giai đoạn 2 Dự án đường ống dẫn khí NCS2 điều chỉnh, Dự án đường ống thu gom vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt, Dự án cải hoán GPP Dinh Cố để tiếp nhận khí NCS2... có tiến độ rất sát và phức tạp, quá trình triển khai nhiều phát sinh phải xử lý, việc đảm bảo tiến độ hoàn thành là hết sức khó khăn.

quy i2020 pv gas vuot ke hoach san luong tu 7 31 chi tieu tai chinh vuot 14 59
Ban Lãnh đạo PV GAS triển khai kế hoạch Quý I quyết liệt từ đầu năm 2020

Trong bối cảnh đó, xác định nhiệm vụ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giữ gìn an ninh – an toàn hệ thống khí, PV GAS tiếp tục guồng SXKD trong khi đề cao bảo vệ người lao động, dốc sức phòng chống dịch bệnh. Trong Quý I, PV GAS đã tiếp nhận hơn 2,35 tỷ m3 khí ẩm, bằng 102% kế hoạch quý; sản xuất và cung cấp gần 2,3 tỷ m3 khí khô, bằng 107% kế hoạch quý. PV GAS cũng sản xuất và cung cấp 15,2 ngàn tấn condensate, bằng 108% kế hoạch quý; sản xuất và kinh doanh 426,2 ngàn tấn LPG, bằng 131% kế hoạch quý, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2019. Ước thực hiện các chỉ tiêu tài chính, PV GAS đạt tổng doanh thu trên 17,5 ngàn tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch quý; trong đó Công ty mẹ đạt gần 17 ngàn tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch quý. Lợi nhuận trước thuế của PV GAS đạt trên 2,6 ngàn tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch quý. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 2,1 ngàn tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch quý; trong đó Công ty mẹ đạt trên 1,9 ngàn tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch quý. PV GAS nộp Ngân sách Nhà nước đạt gần 1,14 ngàn tỷ đồng, bằng 159% kế hoạch quý. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019, các chỉ tiêu tài chính đạt thấp hơn, chủ yếu do sản lượng khí giảm 10%, giá dầu Brent trung bình giảm 13%, giá dầu FO trung bình giảm 28%.

Các công tác liên quan An toàn - Sức khỏe - Môi trường - Bảo vệ triển khai với nhịp độ cao, tăng cường các chương trình phòng chống dịch bệnh. PV GAS liên tục ban hành các văn bản/chỉ thị yêu cầu thực hiện về công tác an toàn; xây dựng, tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trên các công trình khí;… Trong suốt quý I, PV GAS đã đề cao công tác phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chuẩn mới của virus Corona gây ra; kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19; xây dựng quy chế/phương án/kịch bản làm việc (làm việc từ xa, họp trực tuyến,...) ứng phó trong toàn PV GAS đối với từng lĩnh vực. Các cơ sở sản xuất kinh doanh của PV GAS hoạt động an toàn, không vi phạm qui định về môi trường, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV GAS.

quy i2020 pv gas vuot ke hoach san luong tu 7 31 chi tieu tai chinh vuot 14 59
Thực hiện giãn cách an toàn phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo guồng lao động SXKD trong toàn PV GAS

PV GAS đã hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa trên 1.100 đầu việc ngăn ngừa, đột xuất; triển khai các công việc/đầu việc bảo dưỡng sửa chữa lớn trong năm (Turnaround) tại Nhà máy xử lý khí (GPP) Dinh Cố; chuẩn bị cho kế hoạch khảo sát và bảo dưỡng sửa chữa tuyến ống biển Sư Tử Vàng - Rạng Đông - Bạch Hổ - Long Hải, Tê Giác Trắng - Bạch Hổ, RP1-RC3, NCS2 - giai đoạn 1, PM3 - Cà Mau. Công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn khác được thực hiện theo kế hoạch, đúng qui trình, có chất lượng và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

PV GAS tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch đầu tư xây dựng như là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, tập trung nguồn lực để hoàn thành đưa vào vận hành giai đoạn 2 dự án đường ống dẫn khí NCS2 điều chỉnh, đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt và cải hoán GPP Dinh Cố để tiếp nhận khí NCS2; đảm bảo tiến độ dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải;... Trong Quý I, Công ty mẹ triển khai 22 dự án/đầu việc (12 dự án nhóm A, 7 dự án nhóm B, 3 dự án nhóm C & mua sắm, đầu tư tài chính) với vốn giải ngân gần 7 ngàn tỷ đồng. Toàn PV GAS triển khai 42 dự án/đầu việc, gồm 12 dự án nhóm A, 10 dự án nhóm B, 20 dự án nhóm C & mua sắm, đầu tư tài chính với vốn giải ngân trên 7,3 ngàn tỷ đồng

Bước vào Quý II, PV GAS tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

- Vận hành an toàn hệ thống khí; phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác vận hành, ấn định, điều độ khí để cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho các khách hàng.

- Tăng cường công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho tất cả công trình khí trong mùa khô. Rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư, qui trình, hợp đồng để chủ động trong bảo dưỡng sửa chữa lớn.

- Tiếp tục bám sát, làm việc với cấp có thẩm quyền chấp thuận các vấn đề liên quan đến giá khí, cước phí, hợp đồng mua bán khí, kế hoạch thu dọn mỏ,…

- Tiếp tục triển khai tái cấu trúc PV GAS theo kế hoạch của Tập đoàn

- Tiếp tục kiểm soát tiến độ thực hiện cũng như vốn cho các dự án quan trọng

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn ngừa, phòng chống dịch viên phổi cấp do virus Corona gây ra.

PV GAS tăng cường và thường xuyên thực hiện các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ chi phí, đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD và đưa ra các cảnh báo về rủi ro trong hoạt động; xây dựng và triển khai thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Về tổ chức quản lý doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực, PV GAS tích cực áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hoá quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa; Nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả lao động cho từng công việc. PV GAS cũng đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm, đảm bảo an toàn trong sản xuất và đầu tư.

Nhằm tối ưu hiệu quả cả chuỗi giá trị của Tập đoàn, PV GAS tích cực phối hợp với các đơn vị trong Tập đoàn để chia sẻ thông tin, nguồn lực, thị trường,… đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong nước có ngành nghề kinh doanh liên quan đến sản phẩm PV GAS cung cấp.

PV
Xem phiên bản mobile