Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030: Lấy công nghiệp làm động lực phát triển chính

Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Thái khẳng định, quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 dựa trên nguyên tắc phát triển nhanh và bền vững, lấy công nghiệp là động lực chính cho sự phát triển; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng.
TP Bắc Giang xem xét đề xuất nghiên cứu quy hoạch dự án trên diện tích 258ha Năm 2021, Bắc Giang phấn đấu "hút" nguồn vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo "tăng tốc” thực hiện các dự án ngoài ngân sách Thủ tướng đồng ý cho Bắc Giang điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 6 khu công nghiệp

Ngày 22/3, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH - ĐT), ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự Hội nghị có ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan và đại diện các Bộ và các chuyên gia phản biện.

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030: Lấy công nghiệp làm động lực phát triển chính
Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH - ĐT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: CTTĐTBG

Tại Hội nghị, ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang cho biết, tỉnh đã triển khai theo đúng Luật Quy hoạch và xây dựng trên nguyên tắc phát triển nhanh và bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện quy hoạch, huy động, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của tỉnh, bên ngoài để phát triển.

Đồng thời, tỉnh Bắc Giang coi chuyển đổi số là động lực và nguồn lực cho phát triển, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Với quan điểm đó, cùng với tiềm năng lợi thế, cơ hội, thách thức, quy hoạch đưa ra mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang sẽ trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030: Lấy công nghiệp làm động lực phát triển chính
Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 dựa trên nguyên tắc phát triển nhanh và bền vững, lấy công nghiệp là động lực chính cho sự phát triển, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT - XH với bảo đảm an ninh, quốc phòng

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Dương Văn Thái nhấn mạnh, trong những năm qua, nền kinh tế của tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, trong nhóm các tỉnh đứng đầu toàn quốc; đang là điểm đầu tư hấp dẫn thu hút được nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào tỉnh.

Tuy nhiên, Bắc Giang cũng đứng trước nhiều thách thức giữa phát triển kinh tế gắn với đảm bảo phát triển xã hội và các vấn đề về môi trường; những bất lợi từ thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh.

Ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực, tỉnh đã tập trung cao để triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, giao các Sở, ngành, địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn tập trung xây dựng quy hoạch. Quá trình xây dựng đã nhận được sự quan tâm trách nhiệm, trí tuệ của Bộ KH - ĐT, các Bộ, ngành Trung ương.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang là tỉnh thứ 4 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Trên cơ sở nhiệm vụ được phê duyệt, tỉnh Bắc Giang đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển KT-XH; xây dựng quan điểm, mục tiêu và các định hướng ưu tiên phát triển.

Qua đó, nhận diện được một số vấn đề cốt lõi của tỉnh đang đối diện với nhiều thách thức cũng như không ít cơ hội được mở ra cho sự phát triển.

Để xây dựng quy hoạch, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm tham vấn các ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, lấy ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tỉnh lân cận và ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Trong phát triển thời gian tới, Bắc Giang lấy công nghiệp là động lực chính cho sự phát triển, với định hướng phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện môi trường; tập trung phát triển đô thị thông minh, phù hợp với điều kiện tự nhiên gắn với trung tâm đầu mối phát triển công nghiệp.

Đồng thời, tập trung phát triển hạ tầng để đi trước một bước nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, ổn định, bền vững. Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, đô thị, cấp thoát nước, mạng lưới cấp điện; các hạ tầng xã hội; các khu vực xử lý chất thải, nước thải. Khoanh vùng quản lý, bảo tồn hợp lý các di sản văn hóa, tín ngưỡng quan trọng.

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi được phê duyệt là công cụ định hướng quan trọng hàng đầu cho địa phương trong quản lý và triển khai thực hiện, giúp tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tiết kiệm bền vững tài nguyên nước, đất đai và tài nguyên thiên nhiên khác, tạo cơ sở cho việc xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh cũng như tổ chức triển khai các chương trình dự án đầu tư hạ tầng có hiệu quả, mang lại sự thịnh vượng cho tỉnh.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định khẳng định tỉnh Bắc Giang đã có sự chuẩn bị, xây dựng quy hoạch công phu, kỹ lưỡng, bám sát vào các quy định, quy trình, thể hiện được sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo thực hiện.

Trong quy hoạch có những định hướng mục tiêu lớn, tương đối rõ nét, cân đối không gian phát triển. Bộ trưởng cũng đồng tình với quan điểm phát triển công nghiệp của tỉnh.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT đề nghị tỉnh Bắc Giang trong phát triển nông nghiệp cần chú trọng nông nghiệp hiệu quả cao, không cần quá chú trọng vào sản lượng mà là giá trị trên diện tích đất canh tác. Trong quy hoạch của tỉnh, việc chủ trương giảm diện tích lúa không hiệu quả để chuyển sang phục vụ phát triển những loại hình khác là phù hợp nhưng tỉnh phải thường xuyên chú trọng sử dụng đất tiết kiệm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh Bắc Giang tiếp thu những ý kiến đóng góp của lãnh đạo, đại diện các Bộ và các chuyên gia tại hội nghị, tổng hợp, làm cơ sở cho việc nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện bản Quy hoạch để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile