Quy hoạch điện VIII: Chính phủ tiếp tục yêu cầu rà soát điện mặt trời, khí LNG

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương rà soát, làm rõ tính khả thi và giải trình thêm một số vấn đề liên quan phát triển điện mặt trời, điện khí LNG trong dự thảo Quy hoạch điện VIII.
Chính phủ yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung tại dự thảo Quy hoạch điện VIII Quy hoạch điện VIII: Đến năm 2045, điện gió và điện mặt trời chiếm hơn 50% hệ thống Sớm trình lại Chính phủ Quy hoạch điện VIII

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Bộ Công thương về việc hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.

Trước đó, ngày 16/5, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương về việc hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo yêu cầu tại văn bản số 2925/VPCP-CN ngày 11/5/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận báo cáo của Bộ Công thương tại buổi làm việc cơ bản đã làm rõ được số liệu về công suất điện mặt trời chưa vận hành nêu tại tờ trình số 2279 Chính phủ ngày 29/4/2022.

Tuy nhiên, theo yêu cầu nêu tại văn bản số 2925/VPCP-CN ngày 11/5/2022 của Văn phòng Chính phủ, đề nghị Bộ Công thương tiếp tục làm rõ thêm số liệu các dự án điện mặt trời đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa vận hành và các dự án đã giao đất, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, trên cơ sở đó đánh giá tác động cụ thể và đề xuất giải pháp.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công thương làm rõ thêm tính khả thi, hiệu quả trong phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng (thủy điện tích năng, pin lưu trữ...) với nguồn điện mặt trời trong các kỳ quy hoạch, nhất là đến năm 2030, lưu ý các số liệu phải cụ thể, chính xác và có trích dẫn nguồn số liệu cụ thể, kinh nghiệm các nước...

Quy hoạch điện VIII: Chính phủ tiếp tục yêu cầu rà soát điện mặt trời, khí LNG
Chính phủ tiếp tục yêu cầu rà soát điện mặt trời, khí LNG tại dự thảo Quy hoạch điện VIII

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị làm rõ số liệu quy hoạch điện khí LNG đã giảm so với phương án trình tháng 3/2021 như thế nào và phân tích kỹ về tính khả thi, hiệu quả của quy hoạch phát triển nguồn điện khí LNG đến năm 2030 đối với kịch bản cao điều hành.

Trong đó, Bộ Công thương cần báo cáo rõ về khó khăn, vướng mắc cụ thể trong triển khai một số dự án nguồn điện khí LNG thời gian qua, giải pháp thời gian tới; Đánh giá hiệu quả của nguồn điện gắn với phân tích về giá khí, giá điện khí LNG, so sánh với giá điện từ một số nguồn điện khác.

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng cần đánh giá về an ninh năng lượng khi phát triển điện khí LNG theo kịch bản cao điều hành trong bối cảnh có thể xảy ra những vấn đề địa chính trí, địa kinh tế trên thế giới dẫn tới khả năng thiếu hụt nguồn khí hoặc giá khí LNG tăng rất cao.

Bộ Công thương cũng được yêu cầu phân tích hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của đề án Quy hoạch điện VIII được hoàn thiện theo Tờ trình số 2279 so với nội dung tại Tờ trình 1682 ngày 26/3/2021.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phân tích kỹ các nội dung đạt được đến năm 2030 về giảm quy mô công suất nguồn điện quy hoạch (từ trên 180.000MW xuống còn 146.000MW), cơ cấu nguồn điện và số liệu phân bổ nguồn điện giữa các vùng miền hợp lý hơn, giảm đường dây truyền tải điện, giảm chi phí đầu tư nguồn và lưới điện truyền tải…

Cùng với đó, Bộ Công thương cũng được yêu cầu rà soát, đánh giá về sự phù hợp quy hoạch phát triển các nguồn điện, quy mô công suất nguồn điện quy hoạch so với định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở nội dung đề án Quy hoạch điện VIII hoàn thiện tại Tờ trình số 2279 và báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại Văn bản 2925 nêu trên, Bộ Công thương đề xuất các nội dung xin ý kiến Thường trực Chính phủ thông qua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile