Quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất từ 10/10/2021 tại Bắc Giang

Đáng chú ý đó là nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư khi Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2021.
Toàn cảnh dự án Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang Bắc Giang: Cần giám sát chặt hoạt động xây dựng và cho thuê nhà trọ Bắc Giang chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19 số lượng lớn

Thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 30/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định quy định một số nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư khi Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, đối tượng được tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại điểm c, d, đ khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai.

Bắc Giang: Quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất từ 10/10/2021
Ảnh minh họa (TTTĐ - Doãn Trung)

Điều kiện được tham gia đấu giá là có đăng ký kinh doanh phù hợp với dự án lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên (tổng vốn đầu tư tính bằng tổng giá khởi điểm đấu giá và sơ bộ tổng mức đầu tư dự án), có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai; đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm theo phương án đấu giá được phê duyệt.

Bắc Giang: Quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất từ 10/10/2021
Ảnh minh họa (TTTĐ - Doãn Trung)

Quy định này không áp dụng với các trường hợp sau

Nhà nước cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;

Sử dụng đất để xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao;

Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;

Sử dụng đất vào mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh;

Sử dụng đất để để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất;

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở;

Cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý theo quy định tại Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục và phương án quản lý, sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; việc lấy ý kiến người dân và việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn;

Nhà nước cho thuê đất đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Doãn Trung
Xem phiên bản mobile