Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 3999-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại huyện Sóc Sơn Bí thư Huyện ủy Hoài Đức được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Trao quyết định nghỉ hưu cho Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy

Đây là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội chính; cải cách tư pháp; Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tiếp công dân và xử lý đơn thư của cấp ủy. Đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính Đảng; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp và các ban chỉ đạo khác theo quy định của Đảng và Thành ủy giao.

Ban Nội chính Thành ủy có các nhiệm vụ, quyền hạn: Nghiên cứu, tham mưu; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; thẩm định, thẩm tra; phối hợp; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp và các ban chỉ đạo khác theo quy định của Đảng và Thành ủy giao; Nghiên cứu học tập kinh nghiệm quốc tế và trong nước về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp; Phòng, chống chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp nhận, xử lý đơn, thư, tiếp công dân theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, các ban chỉ đạo giao.

Ban Nội chính Thành ủy được quyền yêu cầu các cơ quan nội chính, tư pháp thành phố và các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố báo cáo định kỳ và đột xuất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; Yêu cầu các cơ quan nội chính, tư pháp thành phố, cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan làm việc, báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ. Tham dự các phiên họp của quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan khối nội chính, các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Thành ủy.

Ban Nội chính Thành ủy gồm đồng chí Trưởng ban và từ 2 đến 3 đồng chí Phó Trưởng ban. Các đơn vị trực thuộc Ban Nội chính Thành ủy gồm: Phòng Tổng hợp, tiếp nhận và xử lý đơn, thư; Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng; Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp; Phòng Theo dõi xử lý các vụ việc, vụ án.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile