Quốc Oai hoàn thành mục tiêu 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày 13/8, huyện Quốc Oai tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy.
Mê Linh tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới

Nhiều kết quả khả quan

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, ông Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết: Ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai cho các xã trên địa bàn huyện, trong đó chọn xây dựng xã Nghĩa Hương làm điểm. Đến hết năm 2017, huyện đã có 20/20 xã được công nhận đạt nông thôn mới; hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch huyện đề ra.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện, một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện đạt kết quả cao như: 100% số thôn có điểm sinh hoạt văn hóa; 82% số hộ dân được sử dụng nước sạch, 73,9% số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia... Toàn huyện đã nâng cấp, cải tạo được hơn 799km đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng mới 21 hệ thống chiếu sáng công cộng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, thu nhập bình quân của huyện đạt 44 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%.

Về các mặt chính trị, kinh tế xã hội của huyện cho thấy hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, đầu mối tổ chức cơ sở Đảng được sắp xếp tinh gọn từ 53 cơ sở, đến nay còn 43 cơ sở (giảm 10 cơ sở). Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh hàng năm bình quân đạt 97,09%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong 10 năm luôn được giữ vững, ổn định. Các vụ việc kiến nghị, khiếu nại đông người, đơn thư của công dân đã được cấp ủy chính quyền giải quyết triệt để.

quoc oai hoan thanh muc tieu 10 nam xay dung nong thon moi
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quốc Oai

Mặc dù đạt nhiều kết quả khả quan, nhưng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện còn hạn chế, sản xuất theo hướng hàng hóa chưa có chuyển biến mạnh. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu của nông dân, chưa có nhiều mô hình tiên tiến ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp tuy đã có đổi mới song hiệu quả chưa cao.

Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế. Nguồn lực đầu tư của nhà nước, doanh nghiệp vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp còn thấp và chưa đáp ứng yêu cầu. Chi phí đầu tư vào nông nghiệp cao, dịch bệnh trong chăn nuôi diễn biến phức tạp, ảnh hưởng thu nhập của người dân. Ngoài ra, công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới có lúc, có việc còn hạn chế, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ từ nguồn ngân sách của nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những kết quả huyện Quốc Oai đã đạt được trong thời gian qua về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, thời gian tới, huyện Quốc Oai cần đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất chuyển dịch cơ cấu kinh tế với chuyển dịch lao động; triển khai các mô hình có hiệu quả kinh tế cao, phát triển thương hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Đồng thời, huyện cần tập trung phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại xa khu dân cư, giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ; đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; bảo vệ và phát triển rừng; khuyến khích các hộ nông dân liên kết với các doanh nghiệp, nhà sản xuất để tạo liên kết chuỗi; duy trì nhãn hiệu thương hiệu phát triển nông nghiệp.

Trong xây dựng nông thôn mới, Quốc Oai cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới; kịp thời khen thưởng, nhân rộng gương điển hình, mô hình hiệu quả, các tiêu chí nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu tại các thôn, khu dân cư, xã và huyện; quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp, tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng, đặc biệt là giao thông, chiếu sáng gắn với tuyến đường văn minh đô thị; phát triển nông thôn mới tiệm cận với phát triển đô thị.

Đặc biệt, huyện Quốc Oai cần phấn đấu từ nay đến năm 2020 có thêm 1-2 xã đạt nông thôn mới nâng cao và các năm tiếp theo mỗi năm có 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đối với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Quốc Oai cần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực của các tổ chức đảng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để nhân dân cùng đóng góp và trực tiếp thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Tại hội nghị, huyện Quốc Oai đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy trên địa bàn huyện.

Xem phiên bản mobile