Quốc hội xin ý kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, các cơ quan đang báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1/2024 để xem xét một số nội dung quan trọng.
Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội "thúc" cơ chế đặc thù các chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết như vậy tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, diễn ra sáng 29/11.

Theo ông Bùi Văn Cường, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội chưa thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), điều này thể hiện tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm vì hiện còn nhiều ý kiến khác nhau về nhiều nội dung, cần thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, tránh luật ra đời thời gian ngắn lại phải sửa đổi.

Quốc hội xin ý kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

“Khi ban hành luật phải đáp ứng yêu cầu cuộc sống, ổn định, không xung đột và mâu thuẫn, chồng chéo các luật khác. Không phải cứ có trong chương trình thông qua thì phải nhất trí ấn nút, vì làm như thế thì hệ thống pháp luật thiếu ổn định, do đó sự cẩn trọng là cần thiết”, ông Bùi Văn Cường nói.

Trên cơ sở đó, ông Bùi Văn Cường cho biết, hiện nay các cơ quan đang báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1/2024 để xem xét một số nội dung khác theo đề nghị của Chính phủ.

Theo ông Bùi Văn Cường, mỗi năm Quốc hội họp 2 kỳ họp thì lỡ mất 6 tháng, có thể làm chậm sự phát triển. Nếu có vấn đề cấp bách, Chính phủ sẽ đề nghị và Quốc hội đánh giá tác động của chính sách tới sự phát triển kinh tế xã hội để quyết định tổ chức kỳ họp bất thường giải quyết.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua 7 luật: Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi).

Đồng thời, Quốc hội cũng đã thông qua 9 nghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu...

Hậu Lộc
Phiên bản di động