Quốc hội xem xét chưa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, việc Quốc hội xem xét chưa thông qua dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6 là cần thiết để các cơ quan có thời gian nghiên cứu, đánh giá, rà soát kỹ lưỡng...
Thống đốc: Chưa thể xóa bỏ việc điều hành tăng trưởng tín dụng Phó Thủ tướng: Tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu có xu hướng tăng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đánh giá, Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) là luật khó, phức tạp, chuyên sâu, có tầm ảnh hưởng lớn. Vì vậy, ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội là rất đáng trân trọng, sẽ được tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu kỹ lưỡng để hoàn thiện.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, tổ chức tín dụng là doanh nghiệp, hoạt động tuân thủ theo pháp luật về doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tổ chức tín dụng cũng là trung gian tài chính, huy động tiền của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức khác để cho vay, nên cũng phải hoạt động tuân thủ theo các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro, tuân thủ giới hạn an toàn.

Quốc hội xem xét chưa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Theo Thống đốc, trong dự thảo luật này, có nhiều quy định được tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp trước, đặc biệt là những nội dung nâng cao khả năng quản trị, điều hành của các tổ chức tín dụng, để hạn chế lạm dụng quyền của cổ đông lớn.

Dự thảo luật lần này cũng bổ sung yêu cầu trách nhiệm, giải pháp từ chính cổ đông của tổ chức tín dụng khi các tổ chức này gặp vấn đề; trách nhiệm của những người tham gia Hội đồng quản trị và Ban điều hành; minh bạch hóa thông tin trong hoạt động điều hành, công khai thông tin về tỷ lệ của các cổ đông nắm giữ từ 1% trở lên…

Qua nghe báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, một số nội dung trong dự thảo luật vẫn còn có những ý kiến khác nhau. Đây là những vấn đề lớn, cần có thời gian để tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở khoa học, thực tiễn.

Do đó, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, việc Quốc hội xem xét chưa thông qua dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) tại kỳ họp này là cần thiết để các cơ quan có thời gian nghiên cứu, đánh giá, rà soát kỹ lưỡng trước khi trình báo cáo Quốc hội thông qua ở kỳ sau.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, với ý kiến đóng góp của các đại biểu, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế để nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu, giải trình đầy đủ, báo cáo Chính phủ để Chính phủ có báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp sau.

Hậu Lộc
Phiên bản di động