Quốc hội thảo luận thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
Quốc hội thảo luận thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Giám sát tối cao việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 Thực hiện nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
Quốc hội thảo luận thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày tờ trình tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày báo cáo thẩm tra tờ trình nêu trên.

Sau đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo đánh giá việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 và thẩm tra tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Tại phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Hạnh Nguyên
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile