Quốc hội sẽ giám sát chương trình phục hồi kinh tế và một số dự án quan trọng quốc gia

Chiều 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.
Ngày cuối cùng kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ chốt việc tăng vốn cho Agribank Quốc hội thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội Quốc hội duyệt dự án giao thông gần 2.000 tỷ đồng nối Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, (chiếm tỷ lệ 94,94%).

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Nghị quyết quyết nghị thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” và phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn.

Quốc hội sẽ giám sát chương trình phục hồi  kinh tế và một số dự án quan trọng quốc gia
Các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết.

Theo nội dung nghị quyết, mục đích của giám sát là nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội trong các trường hợp tương tự; các cơ chế, chính sách, giải pháp đặc thù triển khai các dự án quan trọng quốc gia; đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Phạm vi giám sát bao gồm: Việc thực hiện Nghị quyết 43/2023/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: từ khi ban hành nghị quyết đến hết ngày 31/12/2023 trên phạm vi cả nước.

Quốc hội cũng sẽ giám sát việc thực hiện các nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng quốc gia (dự án sân bay Long Thành; cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025; đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; đường Vành đai 3 TP HCM; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1).

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng Nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung giám sát bao gồm: Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách quy định tại Nghị quyết số 43/2023/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện 7 nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát, các đề cương báo cáo, tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát.

Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 4/2024, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội chủ trì tham mưu giúp Đoàn giám sát về nội dung, chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế và các cơ quan khác của Quốc hội trong việc tổng hợp chung báo cáo kết quả giám sát.

Trong khi đó, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì tham mưu giúp Đoàn giám sát về nội dung, chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng quốc gia (dự án sân bay Long Thành; cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025; đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; đường Vành đai 3 TP HCM; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1)...

Hậu Lộc
Phiên bản di động