Quốc hội miễn nhiệm 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TTTĐ - Sáng 6/4, Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh Miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Hôm nay, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, trình nhân sự để bầu mới

Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy Quốc hội đã miễn nhiệm các Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các đồng chí: Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,Thanh niên,Thiếu niên, Nhi đồng; Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu và Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.

Các nhân sự vừa được Quốc hội miễn nhiệm
Các nhân sự vừa được Quốc hội miễn nhiệm

Sau Đại hội XIII của Đảng, 12 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tham gia Trung ương khóa XIII và sẽ không tái cử.

Ngoài 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban, Trưởng Ban được miễn nhiệm hôm nay, trước đó, Quốc hội cũng đã miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển để bầu nhân sự thay thế.

Riêng trường hợp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt, dù không tái cử nhưng tiếp tục giữ chức vụ cho đến kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV khi có nhân sự kiện toàn. Theo quy định, nhân sự thay thế các vị trí này phải là Đại biểu Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, tân Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách đến tháng 7/2021.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc hiện là Ủy viên Trung ương khoá XIII, sẽ được bố trí công tác ở vị trí khác.

Những người được miễn nhiệm chức vụ vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội cho đến khi Quốc hội khoá XV được bầu.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile