Quốc hội duyệt dự án giao thông gần 2.000 tỷ đồng nối Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận

Sáng 20/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh đt.656 tỉnh Khánh Hòa – kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.
Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) Chủ tịch Quốc hội: Cần có chính sách điều tiết, cơ cấu lại thị trường bất động sản Quốc hội chốt áp trần giá vé máy bay, bỏ thịt lợn ra khỏi mặt hàng bình ổn giá

Theo đó, với 95,34% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh đt.656 tỉnh Khánh Hòa – kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể, dự án đường giao thông nối QL27C và tỉnh lộ 656 sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) theo quy hoạch hệ thống giao thông của tỉnh. Tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng như tăng khả năng kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa liên vùng với các tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng.

Dự án cũng tăng cường quốc phòng, an ninh trong khu vực, tạo thành mạng lưới giao thông cơ động thông suốt trong mọi tình huống để bảo đảm an ninh, quốc phòng; phục vụ hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ rừng.

Quốc hội duyệt dự án giao thông gần 2.000 tỷ đồng nối Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh đt.656 tỉnh Khánh Hòa – Kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Phạm vi thực hiện trên địa bàn 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Quy mô đầu tư khoảng 56,9km đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế là 60 km/h. Đoạn qua địa hình khó khăn, hiểm trở, độ dốc cao, gấp khúc tốc độ thiết kế là 40 km/h; 2 làn xe, tổng chiều rộng nền 9m, mặt đường rộng 6m, lề đường 2 bên 3m (gia cố lề mỗi bên 1m).

Hình thức đầu tư được quy định trong Nghị quyết là đầu tư công; Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 128,96ha. Nghị quyết đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng khoảng 75,58ha (trong đó: đất rừng, rừng phòng hộ đầu nguồn khoảng 27,07ha; đất rừng, rừng đặc dụng khoảng 32,88ha; và đất rừng, rừng sản xuất khoảng 15,63 ha) để thực hiện. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn của dự án khoảng 1.930 tỷ đồng gồm cả nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến hết năm 2027.

Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện, quản lý và khai thác, vận hành dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Chính phủ quản lý, sử dụng vốn và các nguồn lực tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công khai, minh bạch và hiệu quả, không để trục lợi chính sách; Bảo đảm cam kết phân bổ đủ 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chịu trách nhiệm về việc thực hiện cam kết của tỉnh Khánh Hòa phân bổ đủ 930 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương và có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu về diện tích rừng, đất rừng; Quan tâm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng; khảo sát, đánh giá, kiểm kê kỹ tài sản của người dân để đền bù thỏa đáng theo quy định của pháp luật...

Nghị quyết cũng nêu rõ, việc triển khai, thực hiện dự án được áp dụng các cơ chế đặc thù: Giao Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định đầu tư dự án; Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan đối dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Hậu Lộc
Phiên bản di động