Quốc hội dự kiến giám sát thị trường bất động sản, nhà ở xã hội vào năm sau

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội là một trong những chuyên đề được dự kiến trình Quốc hội giám sát vào năm 2024.
Thủ tướng: Bất động sản có nhiều vấn đề “nóng” phải tiếp tục từng bước giải quyết Chính phủ đã chỉ đạo giải pháp rất đúng và trúng cho thị trường bất động sản

Chiều 11/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổng hợp theo 10 nhóm lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và sắp xếp lần lượt theo thứ tự số lượng đề xuất từ cao xuống thấp.

Theo đó, Tổng Thư ký Quốc hội đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, lựa chọn 4 trong 5 nội dung chuyên đề giám sát.

Quốc hội dự kiến giám sát thị trường bất động sản, nhà ở xã hội vào năm sau
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tại phiên họp chiều 11/4.

Chuyên đề 1 là việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia.

Chuyên đề 2 là việc thực hiện chính sách, pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập từ khi ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 đến hết năm 2023.

Chuyên đề 3 là việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chuyên đề 4 là việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.

Chuyên đề 5 là việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Quốc hội dự kiến giám sát thị trường bất động sản, nhà ở xã hội vào năm sau
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp chiều 11/4.

Nêu ý kiến liên quan đến các chuyên đề giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, cần khoanh phạm vi giám sát lại cho hẹp hơn, để đảm bảo giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng tốt các công cụ, số liệu từ các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để tiến hành giám sát.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chuyên đề giám sát về quản lý thị trường bất động sản rất thời sự và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hiện 4 luật liên quan đến thị trường bất động sản, gồm Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở đang giao thoa, chồng lấn, các luật này sẽ được sửa đổi trong năm nay và năm sau nên bây giờ phải vào cuộc rà soát.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tăng trưởng kinh tế quý I/2023 sụt giảm, nguyên nhân một phần do thị trường bất động sản khó khăn. Thị trường đang rất vướng mắc, Chính phủ, Thủ tướng, các cấp, ngành đang nỗ lực tháo gỡ, cơ quan của Quốc hội cũng cần hỗ trợ.

Tương tự, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng cho rằng, bất động sản và nhà ở xã hội đều là những vấn đề cấp bách nổi lên trong thực tiễn, cần tăng cường giám sát.

Trong đó, dự án Luật Kinh doanh bất động sản và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) dự kiến trình thông qua tại kỳ họp thứ 6 sẽ là nguồn thông tin quan trọng để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát tổng thể.

Hậu Lộc
Phiên bản di động