Quốc hội đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn cho bất động sản

Quốc hội đề nghị Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi và phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững các loại thị trường, nhất là trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, năng lượng...
Thủ tướng yêu cầu kịp thời gỡ khó về vốn, dòng tiền cho bất động sản Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo gỡ khó cho thị trường trái phiếu, bất động sản

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa công bố Nghị quyết số 103/2023/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Nghị quyết số 103/2023/QH15 đề ra các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm: Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0 - 6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 4.730 đô la Mỹ (USD); tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4,0 - 4,5%; tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8% - 5,3%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%...

Trong năm 2024, Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác, nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Quốc hội đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn cho bất động sản
Ngày 9/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), bám sát định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đồng thời, Chính phủ cũng cần theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, giá cả, lạm phát thế giới, khu vực, nhất là diễn biến giá năng lượng để hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ phù hợp; cân đối hài hòa giữa việc giảm lãi suất và ổn định tỷ giá.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng; tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng, tập trung cho lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Theo đề nghị của Quốc hội, Chính phủ phải có giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Cùng với đó, Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp tục thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, cơ cấu lại nợ; ban hành và kịp thời triển khai các chính sách phù hợp, hiệu quả liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu.

Ngoài ra, Chính phủ cũng cần tiếp tục tích cực rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi và phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững các loại thị trường, nhất là trái phiếu doanh nghiệp, quyền sử dụng đất, bất động sản, lao động, khoa học công nghệ, năng lượng góp phần nâng cao hiệu quả huy động, sử dụng các nguồn lực cho sản xuất kinh doanh...

Hậu Lộc
Phiên bản di động