Quốc hội chốt danh sách 4 bộ trưởng ngồi "ghế nóng"

Quốc hội đã quyết định danh sách 4 người đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp này gồm bộ trưởng các bộ: Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp, Thông tin & Truyền thông.
Xem phiên bản mobile