Quốc hội cho phép cơ chế đặc thù đầu tư dự án giao thông đường bộ

Chiều 28/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.
Nên để kinh tế Nhà nước làm các dự án giao thông chiến lược

Theo đó, Quốc hội đồng ý cho tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) vượt quá 50% tổng mức đầu tư theo Luật PPP hiện hành với 2 dự án.

Cụ thể, đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, Quốc hội cho phép tỷ lệ vốn Nhà nước không quá 80% và phần vốn Nhà nước tăng thêm được bố trí từ ngân sách địa phương.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) giai đoạn 1, Quốc hội cho phép tỷ lệ vốn Nhà nước không quá 70% tổng mức đầu tư.

Quốc hội cho phép cơ chế đặc thù đầu tư dự án giao thông đường bộ
Các đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Theo nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trong việc giao UBND cấp tỉnh được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác đầu tư dự án đường quốc lộ, đường cao tốc đối với 7 dự án.

Đối với 6 dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, UBND cấp tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư trong thời gian nghị quyết này có hiệu lực.

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trong việc giao một UBND cấp tỉnh được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương này hỗ trợ địa phương khác thực hiện hoạt động đầu tư công của dự án qua các địa phương đối với 14 dự án

Đối với 5 dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, UBND cấp tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư trong thời gian nghị quyết này có hiệu lực.

Quốc hội cũng cho phép nhà thầu thi công trong thời gian nghị quyết này có hiệu lực không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ 21 dự án tại nghị quyết.

Việc khai thác khoáng sản quy định tại khoản này được thực hiện đến khi hoàn thành dự án. Trường hợp không phải lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản thì không phải thực hiện thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua và được thực hiện đến hết ngày 30/6/2025.

Hậu Lộc
Phiên bản di động