Quốc hội chính thức thông qua việc tăng vốn cho Agribank, giảm 2% thuế VAT

Quốc hội đã chính thức thông qua việc tăng vốn cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) và giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng không mở rộng phạm vi đối tượng thụ hưởng.
Ngày cuối cùng kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ chốt việc tăng vốn cho Agribank Chủ tịch Agribank: Việc phát triển dự án nhà ở cần gắn với quy hoạch giao thông công cộng Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự thảo nghị quyết tăng vốn cho Agribank

Chiều 24/6, sau khi nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết này.

Kết quả cho thấy, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 97,37%. Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% (còn 8%). Thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2023 - 31/12/2023.

Quốc hội chính thức thông qua việc tăng vốn cho Agribank, giảm 2% thuế VAT
Các đại biểu tiến hành biểu quyết Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV.

Việc giảm thuế không áp dụng với nhóm hàng hóa như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách Nhà nước năm 2023 theo nghị quyết của Quốc hội; Báo cáo kết quả thực hiện cùng với tổng kết thực hiện Nghị quyết số 43.

Về đề nghị mở rộng phạm vi đối tượng được giảm 2% thuế VAT để áp dụng với tất cả các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%, nâng mức giảm lên 3%, 4% hoặc 5% và kéo dài thời gian áp dụng chính sách đến giữa năm 2024 hoặc hết năm 2024, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, nếu mở rộng hơn nữa phạm vi, mức độ giảm thuế giá trị gia tăng sẽ tác động, ảnh hưởng nhiều đến thu ngân sách Nhà nước, Chính phủ chưa có tính toán và đánh giá đầy đủ về tác động của chính sách, nhất là trong bối cảnh thu ngân sách Nhà nước các tháng đầu năm giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV cũng chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2021 - 2030 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2023 của ngân hàng, tối đa là 17.100 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2023 sẽ bố trí 6.753 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022. Năm 2024 sẽ bố trí tối đa 10.347 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật; Chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tính chính xác của số liệu và quy mô bổ sung vốn điều lệ cho Agribank.

Về đề nghị Quốc hội chỉ nên quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank với số vốn thực nộp và thực tăng, không quyết định số vốn quá cụ thể, gây khó khăn trong quá trình thực hiện của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ như quy định tại dự thảo nghị quyết...

Hậu Lộc
Phiên bản di động