Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chiều 30/3, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Hôm nay, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Đại biểu Quốc hội cảm động lãnh đạo Đảng, Nhà nước bạc tóc lo cho dân giàu, nước mạnh

Chiều 30/3, Quốc hội đã tiến hành việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau khi thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo), Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tỷ lệ 89,38% (429/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, 15 đại biểu không tán thành, 5 đại biểu không biểu quyết).

undefined
Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: quochoi.vn

Nghị quyết có hiệu lực khi bầu được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới.

Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12/4/1954, quê quán xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa: XII, XIII, XIV.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Thứ trưởng Bộ Tài chính (4/1995 - 8/2002); Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (9/2002 - 2/2006); Thứ trưởng Bộ Tài chính (3/2006 - 4/2006); Thứ trưởng Bộ Thương mại (5/2006 - 7/2007); Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (8/2007 - 7/2011); Phó Chủ tịch Quốc hội (7/2011 - 1/2016).

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sau đó được bầu là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam.

Trần Nghĩa
Tags: Quốc hội
Xem phiên bản mobile