Quảng Nam: Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí để khắc phục khó khăn do dịch Covid-19

Trong năm 2020, Quảng Nam sẽ dừng tổ chức các hoạt động lễ, hội, kỷ niệm, gặp mặt, liên hoan… dưới mọi hình thức, để tập trung nguồn lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.    
Ông Hồ Quang Bửu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Quảng Nam: Lựa chọn nhà thầu xây dựng Cầu Bình Nam Khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam Khoá IX Vụ TP Hội An thua kiện dân: Hồ sơ đo đạc 299 tại sao chỉ là sổ mục kê đất đai?
quang nam triet de tiet kiem chong lang phi de khac phuc kho khan do dich covid 19
Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam Khoá IX diễn ra hôm nay 21/4
(Ảnh: DH)

Nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó có hiệu quả với khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Cụ thể, cấp ủy, chính quyền các cấp cần có các giải pháp lãnh đạo, điều hành phù hợp với tình hình hiện nay để thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tích cực, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân, nhằm sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống ngay sau khi dịch bệnh kết thúc. Điều hành ngân sách chặt chẽ, sát đúng với tình hình, kiên quyết đảm bảo cân đối ngân sách.

Thực hiện triệt để việc cắt giảm, giãn những nhiệm vụ chi chưa thật sự bức thiết (bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) để tập trung nguồn lực cho việc khắc phục khó khăn do hậu quả dịch Covid-19 gây ra theo đúng chỉ đạo của Trung ương; đồng thời rà soát, đẩy mạnh các nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nhất là đất đai, dự án BT… không để thất thu ngân sách.

Trong năm 2020, dừng tổ chức các hoạt động lễ, hội, kỷ niệm, gặp mặt, liên hoan… dưới mọi hình thức (kể cả các hoạt động đã có kế hoạch và bố trí dự toán kinh phí).

Hạn chế tối đa hội họp, khuyến khích việc tổ chức họp, hội nghị trên môi trường internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, xử lý công việc.

Triệt để tiết kiệm trong mua sắm và sử dụng tài sản, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm, nhiên liệu… Không tổ chức các đoàn đi công tác, học tập kinh nghiệm ở trong, ngoài nước (trừ các đoàn do Trung ương tổ chức, chỉ đạo).

Vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo hướng lành mạnh, tránh xa hoa, lãng phí, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải gương mẫu đi đầu.

Cơ quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì trước hết người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phải chỉ đạo thực hiện việc bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

N.Dương (t/h)
Xem phiên bản mobile