Quảng Nam: Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2721/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.    
Huyền thoại về người Mẹ 11 lần khóc thầm lặng lẽ Quảng Nam tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi Giới trẻ phát sốt với cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp ở vùng Gò Nổi, Điện Bàn Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong một quán karaoke tại Hội An Bất cẩn trong khi xay thịt, một phụ nữ ở Quảng Nam bị máy nghiền nát 4 ngón tay
quang nam thanh lap ban chi dao kiem ke dat dai
Khu đô thị 7B Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam0

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Chính phủ, Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành, tổ chức và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nội dung kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2019 theo đúng yêu cầu về nội dung, thời gian quy định.

Đồng thời, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, cập nhật thông tin, số liệu về kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất đúng quy định, đảm bảo thống nhất trong cập nhật thông tin, dữ liệu, tổng hợp vào nội dung kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2019 trên địa bàn tỉnh.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện; chỉ đạo các Phòng, Ban, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện và cấp xã theo quy định, đúng thời hạn.

Các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, gửi danh sách cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu kịp thời các nội dung liên quan; đảm bảo hiệu quả công việc.

Các Sở, Ban, ngành, tổ chức sử dụng đất liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp, cung cấp hồ sơ, thông tin, số liệu và thực hiện các nội dung liên quan theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông suốt, hiệu quả, đúng quy định.

Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu UBND tỉnh và Phó trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu Sở Tài nguyên và Môi trường trong ký các văn bản giao dịch công việc của Ban Chỉ đạo.

Được biết, Ban Chỉ đạo gồm có 10 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh làm Trưởng Ban. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng Ban.

N.Dương
Xem phiên bản mobile