Quảng Nam sẽ công bố danh mục dự án có sử dụng đất và đấu thầu cả nước

Ngày 1/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Hướng dẫn tạm thời trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.    
Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất của người dân tại Quảng Nam Quảng Nam thông báo 338 website lừa đảo qua mạng internet Quảng Nam - Bài 4: Phú Gia Thịnh "giải thích" việc khách hàng kéo tới công ty đòi đất Xã đầu tiên của TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có công an chính quy Bãi biển hoang sơ gần Hội An hút du khách Thủ tướng Chính phủ dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Nam
quang nam se cong bo danh muc du an co su dung dat va dau thau ca nuoc
Vùng Đông của Quảng Nam đang manh nha hình thành khu đô thị mới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn Quảng Nam.

Cụ thể, những dự án đầu tư có sử dụng các khu đất, quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và công bố danh mục dự án bao gồm tất cả những dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; Tất cả những dự án đầu tư xây dựng công trình thương mại, dịch vụ, công trình đa năng (tổ hợp đa năng); dự án xây dựng các công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới được UBND tỉnh xác định thuộc địa bàn có giá trị thương mại cao về đất đai; Dự án đầu tư trong các lĩnh vực xã hội hóa và những dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khác được thực hiện theo pháp luật về đầu tư.

Việc xác định đất giá trị thương mại cao về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bao gồm: Khu vực vùng Đông tỉnh Quảng Nam; toàn bộ địa bàn tỉnh Quảng Nam từ Quốc lộ 1A đến biển Đông; Khu vực thuộc nội thành, nội thị, thị trấn các huyện, thị xã, thành phố Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phú Ninh, Quế Sơn, Tiên Phước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam sẽ giao các Sở chuyên ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp Sở hoặc UBND cấp huyện làm Bên mời thầu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, thực hiện trách nhiệm của Bên mời thầu được quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ và khoản 3 Điều 75 của Luật Đấu thầu.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm Bên mời thầu đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thuộc ranh giới Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai (Trừ các dự án thuộc lĩnh vực nhà ở thương mại).

Sở Xây dựng làm Bên mời thầu đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc lĩnh vực nhà ở thương mại, bao gồm: Dự án có diện tích từ 10 ha trở lên đối với khu vực đô thị; Dự án có diện tích từ 20 ha trở lên đối với khu vực nông thôn; Dự án nằm trên địa giới hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

Sở chuyên ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp Sở làm Bên mời thầu các dự án đầu tư có sử dụng đất trong lĩnh vực, chuyên ngành phụ trách với những Dự án có tổng chi phí thực hiện dự án (Không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) từ 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) trở lên; Dự án nằm trên địa giới hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm Bên mời thầu có thể lựa chọn tổ chức tư vấn để thực hiện một số nội dung công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình. Ủy quyền cho người đứng đầu của Bên mời thầu phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật các dự án đầu tư có sử dụng đất sau khi có Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn.

Cơ quan phát triển quỹ đất tại nơi có dự án chịu trách nhiệm lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở đề nghị của Bên mời thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung, Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; Hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Các dự án đầu tư sẽ được đấu thầu rộng rãi trong cả nước.

Áp dụng sơ tuyển quốc tế cho các dự án đầu tư có sử dụng đất có tổng chi phí thực hiện dự án (Không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) từ 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) trở lên.

Theo đó, khi lập, phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, UBND cấp huyện đề xuất danh mục các dự án sử dụng khu đất, quỹ đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

Tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức lấy ý kiến của các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.

Hồ sơ trình phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm: Văn bản đề nghị phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm các nội dung: Tên dự án; địa điểm thực hiện; diện tích; tổng chi phí thực hiện dự án (Không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng); hiện trạng khu đất; chức năng sử dụng đất; cơ quan đề xuất; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt; Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có).

Căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không muộn hơn 7 ngày kể từ ngày danh mục dự án được phê duyệt.

quang nam se cong bo danh muc du an co su dung dat va dau thau ca nuoc
Quảng Nam sẽ Công bố công khai các danh mục dự án có sử dụng đất và tổ chức đấu thầu rộng rãi trong cả nước.

Đối với Lập phương án và xác định giá trị sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phải trên cơ sở danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được phê duyệt. Bên mời thầu phối hợp với cơ quan phát triển quỹ đất tại địa phương hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức lập phương án và xác định giá trị sơ bộ về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Giá trị sơ bộ được sử dụng làm giá trị m2 trong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

Riêng đối với dự án thuộc lĩnh vực nhà ở thương mại, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn việc xác định quy mô và sơ bộ tổng mức đầu tư công trình làm cơ sở để Bên mời thầu thực hiện. Sơ bộ tổng mức đầu tư công trình đã được xác định được sử dụng làm giá trị trong trong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

Trên cơ sở Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt; căn cứ bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm được UBND tỉnh quyết định ban hành, Bên mời thầu xác định sơ bộ mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của khu đất thực hiện dự án. Trong trường hợp cần thiết hoặc dự án nằm trong khu vực chưa có bảng giá đất được phê duyệt, Bên mời thầu có thể thuê tư vấn để thực hiện công việc trên.

Mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nêu trên chỉ là giá trị dự kiến làm cơ sở xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp cho ngân sách nhà nước trong thời hạn được giao đất hoặc được cho thuê đất; đồng thời, làm cơ sở để xác định giá trị m3. Số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực tế mà nhà đầu tư phải nộp sẽ được xác định tại thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Giá trị tối thiểu được xác định trên cơ sở tỷ lệ phần trăm nhân với giá trị sơ bộ mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến của khu đất thực hiện dự án theo tỷ lệ phần trăm tối thiểu.

Cụ thể, Khu vực nội thành, nội thị, thị trấn các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành 7%. Khu vực vùng Đông tỉnh Quảng Nam, được xác định là toàn bộ địa bàn tỉnh Quảng Nam từ Quốc lộ 1A đến biển Đông 5%. Khu vực thuộc thị trấn các huyện: Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phú Ninh, Quế Sơn, Tiên Phước 3%. Các khu vực còn lại: 1%.

Sau khi danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Sở chuyên ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp Sở được giao làm Bên mời thầu thực hiện các thủ tục tạm ứng ngân sách tỉnh…

Hướng dẫn này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

N.Dương
Xem phiên bản mobile