Quảng Nam: Manh nha hình thành đô thị ven biển Duy Hải - Duy Nghĩa

UBND tỉnh Quảng Nam đã Phê duyệt Đề cương lập Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên.       

UBND tỉnh Quảng Nam đã Phê duyệt Đề cương lập Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên), nhằm xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển đô thị giai đoạn 5 năm và hàng năm cho đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

quang nam manh nha hinh thanh do thi ven bien duy hai duy nghia
Quảng Nam đã có chủ trương quy hoạch phát triển, hình thành các khu đô thị ven biển.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao huyện Duy Xuyên (Chủ đầu tư) tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí lập Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa trên cơ sở khối lượng công việc thực hiện, nhưng tổng mức không quá 400.000.000 đồng.

Theo Quyết định số: 1106/QĐ - UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 50% dự toán được duyệt. Thời gian thực hiện tối đa 06 tháng kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt đề cương.

Bên cạnh đó, trên cơ sở hồ sơ quy hoạch chung đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa đã được phê duyệt, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức báo cáo thông qua hồ sơ với các cơ quan liên quan, lấy ý kiến HĐND cùng cấp theo quy định trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt.

Định hướng phát triển của huyện Duy Xuyên (vùng đông Quảng Nam) là phát triển mạnh theo hướng Văn hóa - Du lịch - Dịch vụ cao cấp - Sinh thái; hỗ trợ, giảm tải và gắn kết với thành phố Hội An tạo sự phát triển mang tính bền vững cao; khai thác thế mạnh của bờ biển theo hướng đa dạng loại hình du lịch; hoạt động thương mại theo hướng phục vụ du lịch.

quang nam manh nha hinh thanh do thi ven bien duy hai duy nghia
Vùng đông tỉnh Quảng Nam đang manh nha dần hình thành một đô thị mới ven biển

Sau hơn 8 năm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án sắp xếp khu dân cư ven biển, giảm nhẹ thiên tai, Quảng Nam đã có chủ trương quy hoạch phát triển, hình thành các khu đô thị ven biển, trong đó có đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa của huyện Duy Xuyên.

Hiện, tại huyện Duy Xuyên, chỉ tính riêng xã Duy Nghĩa đã có hàng chục dự án thành phần, trong đó nhiều dự án sắp xếp khu dân cư. Đặc biệt, đường giao thông trục chính sẽ hình thành khu dân cư làng chài quy mô 721 ha. Còn tại xã Duy Hải, gần 1.000 ha đất được dành cho quy hoạch khu đô thị, nghỉ dưỡng phức hợp.

Với quy hoạch bố trí như hiện nay, vùng đông của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trong đó các xã Duy Nghĩa, Duy Hải đang manh nha dần hình thành một đô thị mới ven biển trong tương lai.

N.Dương
Xem phiên bản mobile