Quảng Nam: "Gỡ vướng" trong quản lý kinh doanh, khai thác khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có chỉ đạo đơn vị liên quan trong trong quản lý kinh doanh, khai thác khu công nghiệp (KCN), hậu cần cảng Tam Hiệp tại huyện Núi Thành.
Quảng Nam: "Bộ đôi" đấu thầu xe điện 4 bánh tại phố cổ Hội An bị khởi tố Quảng Nam: Quy hoạch xây dựng đô thị ven biển, ven sông theo hướng sinh thái Quảng Nam: Hủy danh sách 42 thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục
Quảng Nam:
KCN, hậu cần cảng Tam Hiệp tại huyện Núi Thành (Ảnh: ChuLai.QuangNam)

Ngày 29/6, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có kết luận tại cuộc họp bàn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quản lý kinh doanh, khai thác KCN, hậu cần cảng Tam Hiệp (huyện Núi Thành).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, để giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, công nợ và quản lý kinh doanh, khai thác KCN, hậu cần cảng Tam Hiệp hiệu quả, đúng các quy định hiện hành và quy hoạch phát triển, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và KCN tỉnh chịu trách nhiệm tập trung rà soát và phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế tỉnh trong việc chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dứt điểm đối với các hạng mục đầu tư tại KCN, hậu cần cảng Tam Hiệp có nguồn vốn từ ngân sách.

Ban Quản lý các Khu kinh tế và KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung theo báo cáo của đơn vị kiểm toán để phê duyệt, trình phê duyệt báo cáo tài chính của Trung tâm Phát triển hạ tầng theo đúng niên độ tài chính; Trong đó lưu ý công tác đối chiếu xác nhận công nợ phải thực hiện rõ ràng, đầy đủ và đúng quy định nguồn vốn, tài sản để làm cơ sở xây dựng phương án bán tài sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đối với các dự án đã, đang và sẽ đầu tư vào KCN, hậu cần cảng Tam Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần rà soát, phân nhóm chi tiết từng dự án để tham mưu trình UBND tỉnh xem xét giải quyết các hồ sơ, thủ tục.

Đối với nhóm các dự án đã đầu tư nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó có dự án Nhà máy Sô đa của Công ty CP sản xuất Sô đa Chu Lai), Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đơn vị liên quan cần rà soát lại thời hạn ưu đãi đầu tư, thời gian thực hiện kỳ điều chỉnh giá đất để thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định, làm căn cứ để các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với nhóm dự án đã ký hợp đồng thuê đất hoặc đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không triển khai thực hiện dự án theo tiến độ cấp phép, không hoạt động hoặc sử dụng không hết diện tích đất thuê thì đề xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý thu hồi diện tích đất không sử dụng giao Trung tâm Phát triển hạ tầng quản lý; Trường hợp dự án tiếp tục hoạt động thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mới theo đúng quy định hiện hành; Không cho phép chuyển đổi sang các hoạt động ngành nghề khác với hồ sơ đăng ký đầu tư.

Đối với nhóm dự án chậm tiến độ, chưa triển khai đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và KCN tỉnh thống nhất chủ trương không giải quyết các thủ tục điều chỉnh tiến độ.

Về trường hợp của Công ty CP Tín Hưng, chỉ giải quyết thủ tục đầu tư cho tổ chức trúng đấu giá tài sản trên đất khi đầu tư, hoạt động theo đúng ngành nghề đã phê duyệt cho công ty hoặc ngành nghề phù hợp với định hướng quy hoạch tại KCN hậu cần cảng Tam Hiệp (kho, dịch vụ kho bãi, phục vụ logistics).

V. Quyên
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile