Quảng Nam: Công khai 29 doanh nghiệp nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa công khai danh sách 29 doanh nghiệp (DN) có số thuế nợ trên 90 ngày với tổng số tiền nợ thuế 98,7 tỷ đồng. 
Công bố 2 vùng nước cảng biển Quảng Nam Quảng Nam: Bản án 20 năm tù cho kẻ hàng xóm hiếp dâm trẻ em Quảng Nam: Chuyện về “Cồn Ma” án ngữ giữa biển Cửa Đại Quảng Nam: Khai thông sông Cổ Cò sẽ đánh thức các dự án đang ngủ quên Bài 17 - Quảng Nam: Hàng trăm người đến nhà GĐ Công ty Bách Đạt đòi sổ đỏ
quang nam cong khai 29 doanh nghiep no tien thue

Cục thuế tỉnh Quảng Nam.

Đây là biện pháp được cơ quan thuế áp dụng theo quy định tại Điều 74, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội; Điều 47, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ để thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Trong số 29 DN bị công khai nợ thuế trên địa bàn Quảng Nam lần này, có 8 DN trước đó Cục Thuế đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (gồm: Công ty CP Xây dựng thủy lợi - thủy điện Quảng Nam; Công ty CP Thịnh Phát; Công ty CP Nhất Hiệp Đức; Công ty TNHH Gia Anh; Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ Nguyên Tùng; Công ty CP Xây dựng Thiên Việt Phát; Công ty TNHH Thương mại vận tải Chu Lai và Công ty CP Anh Hiệp).

Đồng thời, có 21 DN bị cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Điều đáng nói, 7 DN có số thuế nợ lớn từ 1 tỷ đồng trở lên, như: Công ty CPSX Sô đa Chu Lai (nộp hộ nhà thầu) nợ hơn 71,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Minh Hoàng 2 nợ 10,7 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng thủy lợi - thủy điện nợ 3,7 tỷ đồng, Công ty CP Thịnh Phát nợ 2,5 tỷ đồng, Công ty CP Lương thực - Dịch vụ Quảng Nam nợ 1,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Thuận An nợ 1,3 tỷ đồng và Công ty CP Khoáng sản xây dựng Bắc Trung Nam nợ hơn 1 tỷ đồng.

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, trong quý I/2019 cơ quan thuế đã thực hiện nhiều biện pháp thu hồi nợ thuế, ban hành 42.160 lượt thông báo đến DN để đôn đốc nộp tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước, trích tiền từ tài khoản của DN tại ngân hàng 175 lượt, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 216 lượt và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 12 trường hợp, kết quả đã thu vào ngân sách nhà nước 142,9 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế, đơn vị này thường xuyên tập trung rà soát các khoản nợ, phân loại nợ và cương quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Đặc biệt, tăng cường công khai thông tin DN nợ thuế trên phương tin thông tin đại chúng; cùng với đó gắn trách nhiệm thu nợ thuế cho người đứng đầu và công chức thuế có liên quan, xem đây là một trong những chỉ tiêu để xem xét thi đua đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân, nhằm phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt tỷ lệ nợ thuế ở mức dưới 5% so với tổng thu ngân sách đạt được.

N.Dương
Xem phiên bản mobile