Quảng Nam: Bổ sung 3 mỏ vàng gốc vào quy hoạch thăm dò, khai thác

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết về việc bổ sung ba mỏ vàng gốc phân tán nhỏ lẻ vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng.    
Quảng Nam: Ban hành Bộ tiêu chí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực du lịch Quảng Nam: Bắt nguyên Trưởng, Phó phòng Chi cục Thủy sản Quảng Nam đứng thứ 6 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Ủy quyền cho Chủ tịch huyện, thành phố phê duyệt hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19
quang nam bo sung 3 mo vang goc vao quy hoach tham do khai thac

Khu vực thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn (Ảnh: Trung Hữu)

Cụ thể, ba mỏ vàng phân tán nhỏ lẻ được HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất bổ sung vào quy hoạch thăm dò và khai thác gồm: Mỏ quặng vàng gốc khu vực thôn 8, xã Phước Hiệp (Phước Sơn) có diện tích 5,02 ha; Mỏ quặng vàng gốc khu vực xã Trà Văn, xã Phước Kim (Phước Sơn) có diện tích 6,74 ha; Và mỏ quặng vàng gốc khu vực Núi Vú, xã Tiên Phong (Tiên Phước) có diện tích 6,72 ha.

Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, việc bổ sung quy hoạch, thăm dò, khai thác và chế biến sử dụng những mỏ khoáng sản phân tán nhỏ lẻ phải theo đúng quy định.

Đồng thời, công bố quy hoạch đến các Sở, ban ngành và UBND các huyện liên quan để phối hợp quản lý, kiểm tra, thanh tra theo dõi, giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

quang nam bo sung 3 mo vang goc vao quy hoach tham do khai thac
Danh sách 3 mỏ vàng gốc phân tán nhỏ lẻ được đưa vào quy hoạch

Quá trình khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phải đảm bảo tiết kiệm, hợp lý đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn cụ thể của huyện, tỉnh.

Tổ chức rà soát, kiểm tra các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật trước khi cấp phép, tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ.

Ngoài ra, chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức hoạt động khai thác, đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước và bảo vệ môi trường.

Phan Nguyên
Xem phiên bản mobile