Quảng Nam: Ban hành Bộ tiêu chí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực du lịch

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 85/QĐ-BCĐ ban hành Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực du lịch.    
Ủy quyền cho Chủ tịch huyện, thành phố phê duyệt hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 Quảng Nam cho phép các bãi tắm biển công cộng được hoạt động trở lại Quảng Nam - Bài 7: Chủ đầu tư dự án Cầu Hưng - Lai Nghi bị xử phạt 40 triệu đồng Phó Giám đốc Công an Quảng Nam được điều động làm Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng
quang nam ban hanh bo tieu chi phong chong dich benh covid 19 trong linh vuc du lich
Ngành du lịch Quảng Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bới dịch Covid - 19

Theo đó, Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sẽ được áp dụng trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể gồm: Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở ăn uống phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thời gian áp dụng kể từ ngày Quyết định được ban hành có hiệu lực đến khi cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước hoặc có văn bản hủy bỏ Quyết định.

Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành.

PV (t/h)
Xem phiên bản mobile