Quảng Nam: Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định số 3401/QĐ-UBND về việc, công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam.    
Điều tra, khám phá 435/539 vụ phạm pháp hình sự ở Quảng Nam Quảng Nam: Ban hành danh mục 322 di tích cần bảo vệ Quảng Nam: Bí thư TP Tam Kỳ xin thôi giữ các chức vụ Quảng Nam: Bị tố cáo, Chánh thanh tra TX Điện Bàn điện thoại nhận họ hàng
quang nam bai bo 05 thu tuc hanh chinh thuoc tham quyen cua so giao thong van tai
Tàu chở khách ra đảo Cù Lao Chàm

Theo đó, bãi bỏ 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh (TTHC) theo số thứ tự 78, 79, phần II; 87, 88, 89, phần III, mục A, tại Danh mục ban hành, kèm theo Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể: Trong lĩnh vực đường thủy nội địa, bãi bỏ thủ tục hành chính “Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam” và thủ tục “Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông”.

Đối với lĩnh vực Hàng Hải, bãi bỏ thủ tục “Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu cao tốc”; thủ tục “Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến” và thủ tục “Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải người, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh”.

quang nam bai bo 05 thu tuc hanh chinh thuoc tham quyen cua so giao thong van tai
Danh mục 05 thủ tục hành chính bãi bỏ

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cập nhật thông tin, công khai lên trang thông tin điện tử của Sở về việc bãi bỏ này.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính trên và điều chỉnh quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

N.Dương
Xem phiên bản mobile