Quận ủy Cầu Giấy: 31/31 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức

Ngày 4/1/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 18 để tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Ngày làm việc đầu năm mới: Quận Cầu Giấy triển khai "chứng thực trả kết quả ngay" Cận Tết, tăng kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị Quận Cầu Giấy phấn đấu hoàn thành 8 nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2023

31/31 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn song toàn Đảng bộ quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo giải quyết tốt những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; 31/31 chỉ tiêu về công tác tổ chức chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là: Tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả 10 chương trình công tác của Thành ủy và 6 chương trình công tác của Quận ủy; Chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ; Chỉ đạo tốt công tác đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Chủ động xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh.

Kinh tế quận phục hồi mạnh mẽ, thu ngân sách Nhà nước trên địa bản tăng cao; Các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi nhanh; Hạ tầng đô thị được duy trì tốt; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục được giữ vững; An sinh xã hội được đảm bảo; An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bản quận được giữ vững.

Quận cũng chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp các ngành lễ lớn trong năm; các hoạt động chào mừng 25 năm ngày thành lập quận.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Điểm nổi bật là quận đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có tính chất quan trọng liên quan đến sự phát triển của quận như: Chỉ thị về công tác quản lý đất đai; Quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng; Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Đầu tư xây dựng, cải tạo trường công lập đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích; Công tác phòng, chống dịch...

Có thể nói, năm qua, các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực gắn với cơ sở.

Tuy nhiên, trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận năm qua vẫn công một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai một số kế hoạch, đề án nhánh để triển khai thực hiện chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy của một số đơn vị, cơ sở còn chậm, chất lượng chưa cao; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch, yêu cầu; Một số tổ chức cơ sở Đảng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong gửi, nhận và xử lý văn bản còn hạn chế, chưa thường xuyên…

Đại biểu nêu ý kiến góp ý vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức chính trị năm 2023
Đại biểu nêu ý kiến góp ý vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức chính trị năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu ý kiến tập trung vào nội dung 13 văn bản, 11 báo cáo, 10 chương trình, 1 kế hoạch với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện trong năm 2022. Trên cơ sở đó, đại biểu chỉ ra nguyên nhân chủ quan, khách quan của nhưng tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, cho ý kiến vào phương hướng và giải pháp thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhóm chỉ tiêu (công tác tổ chức xây dựng Đảng, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chỉ tiêu an ninh - quốc phòng) với 31 chỉ tiêu cụ thể.

Tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận uỷ Cầu Giấy khẳng định, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận năm 2022 đã có những nét nổi bật. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Vì vậy, trên cơ sở kết quả đã đạt được, năm 2023, năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, dự báo tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Đảng bộ và chính quyền, Nhân dân quận tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã đề ra.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận uỷ Cầu Giấy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy phát biểu tại hội nghị

Theo đó, quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu… Quận xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Cụ thể, quận Cầu Giấy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, mà trọng tâm là 10 Chương trình công tác của Thành ủy, 6 Chương trình công tác toàn khóa Quận ủy, các chi tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng…

Quận cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng gắn với chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"…

Là vấn đề mang tính “thời sự”, năm 2023, Quận uỷ Cầu Giấy cũng sẽ tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, phòng cháy chữa cháy, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, dự án xây dựng trụ sở quận, các dự án hạ tầng liên quan đến đời sống của nhân dân ở khu dân cư.

Cùng với đó, Quận tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trọng tâm là thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận; Gắn với việc đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra của Trung ương, TP và quận.

Cuối cùng là tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở; Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát cán bộ, đảng viên…

Hoa Thành
Phiên bản di động