Hà Nội

Quận Tây Hồ: Vượt chỉ tiêu giám sát chuyên đề về Đề án số 19

Chiều 23/11, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 19-ĐA/QU ngày 6/10/2022 của Quận ủy về “Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm”.
Quốc hội thảo luận kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri Chứng khoán trong nước ổn định, sẽ giám sát giao dịch bất thường Quận Tây Hồ cần có tầm nhìn xa, đi trước một bước Quốc hội giám sát cơ chế đặc thù dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Nguyễn Mạnh Hải khẳng định, thời gian qua, công tác giám sát luôn được Quận ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và được các cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

Quận Tây Hồ: Vượt chỉ tiêu giám sát chuyên đề Đề án số 19
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Mạnh Hải báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Đề án 19.

Ngay từ đầu năm, các cấp ủy Đảng, UBKT từ quận đến cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, quán triệt, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Nội dung, đối tượng giám sát luôn được cấp ủy, UBKT các cấp quán triệt đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm; Chú trọng giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cán bộ chủ chốt các cấp trong các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự xây dựng đô thị, công tác cải cách hành chính, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Sau 1 năm triển khai Đề án 19, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã giám sát chuyên đề 16 tổ chức Đảng và 6 đảng viên (có 1 đồng chí Quận ủy viên và 5 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý) vượt chỉ tiêu đề án.

Quận Tây Hồ: Vượt chỉ tiêu giám sát chuyên đề Đề án số 19
Toàn cảnh hội nghị

UBKT Quận ủy Tây Hồ đã giám sát 3 tổ chức Đảng và 3 đảng viên (vượt chỉ tiêu đề án); 90,47% cấp ủy Đảng cơ sở thực hiện giám sát chuyên đề; 100% Đảng ủy cơ sở và UBKT Đảng ủy cơ sở thực hiện giám sát chuyên đề đối với Chi bộ và đảng viên.

Đồng thời, UBKT Quận ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy, cấp ủy cơ sở giám sát chuyên đề đối với 51 lượt tổ chức Đảng và 26 đảng viên; Thực hiện giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng, UBKT từ quận đến cơ sở thực hiện giám sát chuyên đề đối với 27 lượt tổ chức Đảng và 15 đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Mạnh Hải cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Cụ thể, một số UBKT Đảng ủy cơ sở tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện giám sát chuyên đề chưa kịp thời, còn lúng túng; Công tác lập hồ sơ các cuộc giám sát còn chưa đảm bảo; Số tổ chức Đảng và đảng viên được giám sát còn chưa nhiều.

Quận Tây Hồ: Vượt chỉ tiêu giám sát chuyên đề Đề án số 19
Chỉ huy Công an quận Tây Hồ tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Chi bộ các cơ quan, đơn vị đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Quận Tây Hồ: Vượt chỉ tiêu giám sát chuyên đề Đề án số 19
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ ghi nhận, việc triển khai thực hiện Đề án số 19-ĐA/QU của Quận ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT từ quận đến cơ sở đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Số lượng các cuộc giám sát chuyên đề năm sau cao hơn năm trước, nội dung tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát được nâng lên, có chuyển biến rõ rệt.

Đồng tình với những tồn tại, hạn chế các đại biểu nêu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong thời gian tới cần nhận thức thực sự sâu sắc và đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát chuyên đề; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát chuyên đề.

“Công tác giám sát chuyên đề của cấp ủy, tổ chức Đảng phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính, phải giữ vững các nguyên tắc của Đảng, coi trọng chứng cứ, không suy diễn, không áp đặt, không thành kiến, thực hiện đúng phương châm Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả", đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn lưu ý.

Quận Tây Hồ: Vượt chỉ tiêu giám sát chuyên đề Đề án số 19
Bí thư phường Quảng An phát biểu tham luận tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, phải tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ.

Trong đó, các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong công tác giám sát những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực hoặc những vấn đề đang gây bức xúc trong Nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Hoa Thành
Phiên bản di động