Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ:

Quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm

Ban Tổ chức Thành ủy phải đi đầu trong việc phát hiện, giới thiệu cho Ban Thường vụ cấp ủy những cán bộ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn.
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Gương mẫu thực hiện nhiệm vụ "then chốt của then chốt" Chuẩn bị nguồn nhân lực bài bản cho nhiệm kỳ mới

Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Ban Tổ chức Thành ủy diễn ra sáng nay (26/12).

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Ban Tổ chức Thành ủy và toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố trong năm 2020. Kết quả công tác của Ban Tổ chức Thành ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã góp phần quan trọng vào thành tích chung quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn của toàn thành phố.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố cần cố gắng nhiều hơn nữa vì công tác xây dựng Đảng còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Công tác tham mưu, hướng dẫn còn có lúc, có nơi chưa được thực hiện tốt; Còn để xảy ra tình trạng hẫng hụt cán bộ, chưa bảo đảm 3 độ tuổi về công tác cán bộ…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từ đó, đồng chí yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố phải quán triệt cho kỹ, thống nhất cho cao những quan điểm, tư tưởng lớn trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Gương mẫu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp hoàn thiện bộ máy của Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp...

Về nhiệm vụ cụ thể, cùng với 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong báo cáo, Bí thư Thành ủy chỉ đạo, Ban Tổ chức Thành ủy cần tập trung tham mưu xây dựng Dự thảo Chương trình 01; Thực hiện tốt khâu đột phá thứ ba trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố về nguồn nhân lực chất lượng cao; Tham mưu sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban Tổ chức Thành ủy
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban Tổ chức Thành ủy

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố chủ động, tích cực, tham mưu giúp thành phố chủ động thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, đề án của Trung ương, Thành ủy; Củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém gắn với giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn, không để nảy sinh “điểm nóng”.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố phải quán triệt tinh thần kiên trì, kiên quyết thực hiện nghiêm các nguyên tắc công tác xây dựng Đảng đã được nhấn mạnh trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố cần công khai, minh bạch, chí công, vô tư trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; Chống chạy chức, chạy quyền; Thực hiện tốt quy định luân chuyển cán bộ trong các lĩnh vực nhạy cảm.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho hai Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho hai Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tổ chức các cấp ủy phải thường xuyên nắm chắc tình hình cán bộ; Đi đầu trong việc phát hiện, giới thiệu cho Ban Thường vụ cấp ủy những cán bộ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn chính trị, thực sự có đức, có tài; Quan tâm tới đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thay mặt toàn ngành tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ngay từ tháng đầu, quý đầu; Đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành.

Quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI Ngô Thị Thanh Hằng trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng" cho các tập thể, cá nhân

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã chung tay vừa quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19; Vừa nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn, các nhiệm vụ tính chất quan trọng.

Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu ban hành đồng bộ hệ thống văn bản, hướng dẫn về đại hội các cấp; Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn tổ chức tốt đại hội của 17.118 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng, 50 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Tham mưu nhiều nội dung phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã hướng dẫn và kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh trước, trong và sau đại hội, bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng. Sau đại hội, ngành đã phối hợp hướng dẫn, thực hiện tốt công tác phân công, kiện toàn nhân sự; giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử.

Kết quả đại hội Đảng bộ các cấp thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm tiến độ quy định, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19; Thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, để lại dấu ấn trên nhiều phương diện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, đề án về công tác tổ chức Đảng. Trong đó, thực hiện công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong năm 2020, toàn ngành đã góp phần thành lập mới 91 tổ chức Đảng, kết nạp mới 402 đảng viên; thành lập mới 442 tổ chức Công đoàn, 32.540 đoàn viên; 87 tổ chức Đoàn, hội với 1.911 đoàn viên, hội viên.

Trong năm, Ban Tổ chức Thành ủy đã rà soát, đánh giá đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy đưa vào danh sách cần theo dõi 83 tổ chức cơ sở Đảng, nhờ đó 83/83 đơn vị này đều tổ chức thành công đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

* Với những thành tích xuất sắc, liên tục đạt được trong giai đoạn 2010-2020, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng; 2 đồng chí Phó Trưởng ban được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 40 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị và Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội được Ban Tổ chức Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng”.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã trao bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc; UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 6 đơn vị.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động