Quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến chương trình giáo dục phổ thông

Từ 16/5/2021, Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến có hiệu lực.
Hà Nội tinh giản nội dung dạy học trực tuyến "Số hoá giáo dục thời Covid-19" - giải pháp facebook cho ngành giáo dục Dự kiến dạy học trực tuyến sẽ áp dụng trong trường phổ thông từ năm học tới

Thông tư 09 quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học sơ sở và cấp trung học phổ thông, bao gồm: tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là dạy học) trực tuyến; hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Thông tư 09, việc tổ chức dạy học trực tuyến được quy định cụ thể đối với hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá, học liệu, quản lý và lưu giữ hồ sơ dạy học trực tuyến. Bên cạnh đó, Thông tư nêu rõ hệ thống phần mềm dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin được sử dụng riêng và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo Thông tư quy định.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các sở, ngành liên quan, UBND, phòng GD&ĐT cấp huyện, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, nhân viên và học sinh tùy chức năng nhiệm vụ sẽ triển khai nghiêm túc nội quy dạy học trực tuyến.

khong-the-bat-thay-co-vua-day-hoc-vua-lam-thay-thuoc-duoc-2
ảnh minh họa


Đáng chú ý, Thông tư 09 quy định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm: Quyết định hình thức dạy học trực tuyến trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; xác định mục tiêu, mức độ hoặc yêu cầu cần đạt của nội dung dạy học trực tuyến để bảo đảm chất lượng dạy học; Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục phổ thông; Triển khai bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, nhân viên thực hiện dạy học trực tuyến bảo đảm chất lượng; Phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phối hợp với phụ huynh học sinh trong tổ chức dạy học trực tuyến; Xây dựng, lựa chọn và thẩm định học liệu sử dụng trong dạy học trực tuyến; Thông báo hình thức dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến cho học sinh và phụ huynh học sinh; Tổ chức và quản lý dạy học trực tuyến theo kế hoạch; Chỉ đạo thu nhận sản phẩm học tập, đánh giá kết quả học tập của học sinh; Quản lý hồ sơ tài khoản của học sinh và giáo viên dùng trong các phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến được xác định theo mã số định danh cá nhân của học sinh và giáo viên từ cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục.

Dạy học trực tuyến nhằm mục đích:

1. Hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông giúp cơ sở giáo dục phổ thông nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

2. Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học; thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục.

3. Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học ở mọi nơi, mọi lúc.

Hoa Thành
Xem phiên bản mobile