Quản lý đất đai yếu kém gây khiếu kiện kéo dài tại huyện Lục Nam

Bắc Giang - Kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc quản lý đất đai trên địa bàn dẫn đến phát sinh vụ việc khiếu kiện kéo dài tại huyện Lục Nam.
Bắc Giang chấn chỉnh công tác quản lý đất đai gây khiếu kiện kéo dài tại huyện Lục Nam
Trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang

Ngày 25/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định về việc thụ lý tố cáo của công dân trú tại thôn Vàng, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam đối với UBND huyện Lục Nam.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, các tài liệu chứng cứ có liên quan; đối chiếu với các qui định của pháp luật.

Ngày 28/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn số 5688/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Lục Nam (thời điểm năm 2005) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc không thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD) đã cấp năm 2000 cho hộ bà Nguyễn Thị Thơm, dẫn đến phát sinh vụ việc khiếu kiện kéo dài.

Bắc Giang chấn chỉnh công tác quản lý đất đai gây khiếu kiện kéo dài tại huyện Lục Nam
Trụ sở UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu UBND huyện Lục Nam có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, thủ tục cấp giấy CNQSD đất năm 2005, thời điểm cấp đổi do thực hiện dồn điền, đổi thửa theo qui định hiện hành. Có văn bản thu hồi các giấy CNQSD đất đã cấp năm 2000, tổ chức bàn giao giấy CNQSD đất đã cấp đổi đến tay người sử dụng đất.

Yêu cầu UBND huyện Lục Nam chỉ đạo UBND xã Khám Lạng kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân trong việc quản lý đất đai trên địa bàn để xẩy ra tình trạng đổi đất, canh tác tùy tiện; chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, công tác lập, theo dõi hồ sơ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai, sổ theo dõi cấp giấy CNQSD đất... theo qui định.

Việc không thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2000, không giao giấy CNQSD đất sau khi cấp mới năm 2005 cho người được cấp, dẫn đến công dân vẫn quản lý, sử dụng giấy CNQSD đất được cấp năm 2000, làm phát sinh đơn thư khiếu nại thuộc trách nhiệm của UBND huyện Lục Nam.

UBND xã Khám Lạng thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất đai, để tình trạng sử dụng đất không đúng với vị trí được cấp giấy CNQSD đất, để các hộ dân tùy tiện hoán đổi ruộng đất cho nhau.

Bắc Giang chấn chỉnh công tác quản lý đất đai gây khiếu kiện kéo dài tại huyện Lục Nam
Trụ sở UBND xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Diễn biến vụ việc và quá trình giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Bắc Giang

Ngày 23/9/2013, UBND huyện Lục Nam ban hành Thông báo số 175/TB-UBND thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư tại thôn Vàng, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam.

Ngày 30/9/2013, UBND xã Khám Lạng thông báo về việc công khai danh sách, diện tích và phương án chi tiết khi thu hồi đất để thực hiện dự án này. Bà Nguyễn Thị Thơm (trú tại thôn Vàng, xã Khám Lạng) có ý kiến với Tổ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) về việc bà đòi lại thửa đất số 351, tờ bản đồ số 30, diện tích 415,5 mét vuông do trước đó đã đổi canh tác cho hộ ông Vũ Văn Hùng, vợ là bà Phạm Thị Liên (trú cùng thôn Vàng, xã Khám Lạng).

Bắc Giang chấn chỉnh công tác quản lý đất đai gây khiếu kiện kéo dài tại huyện Lục Nam
Thửa đất số 351, tờ bản đồ số 30, diện tích 415,5 mét vuông tại khu đồng Mẫu, thôn Vàng, xã Khám Lạng

Ngày 12/10/2013, UBND xã Khám Lạng cùng Tổ công tác GPMB đã tổ chức làm việc với 3 hộ gia đình có liên quan đến việc sử dụng thửa đất số 351, tờ bản đồ số 30, gồm các hộ: bà Nguyễn Thị Thơm, ông Vũ Văn Hùng, ông Nguyễn Hữu Thành để giải quyết ý kiến nêu trên của bà Thơm. Biên bản làm việc thể hiện hộ bà Thơm đổi lấy 02 thửa đất nông nghiệp, diện tích 216 mét vuông ở xứ đồng Chia Ba, thôn Vàng, xã Khám Lạng và nhất trí cho hộ ông Hùng sử dụng, hưởng mọi quyền lợi tại thửa đất số 351, tờ bản đồ số 30, diện tích 415,5 mét vuông tại khu đồng Mẫu, thôn Vàng, xã Khám Lạng.

Trên cơ sở đó, UBND xã Khám Lạng có Tờ trình UBND huyện Lục Nam ra quyết định thu hồi đất.

Ngày 24/10/2013, UBND huyện Lục Nam ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư tại thôn Vàng, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam.

Trong đó, thu hồi 183,8 mét vuông tại thửa đất số 351, tờ bản đồ số 30, chủ sử dụng là ông Vũ Văn Hùng.

Từ năm 2013 đến nay, bà Nguyễn Thị Thơm liên tục có đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Chủ tịch UBND xã Khám Lạng, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc dự án khu dân cư thôn Vàng, xã Khám Lạng có thu hồi 183,8 mét vuông đất nông nghiệp tại thửa đất số 351, tờ bản đồ số 30, gia đình bà đã sử dụng, nhưng không được bồi thường, hỗ trợ. Yêu cầu UBND huyện Lục Nam trả lại phần diện tích trên cho bà.

UBND xã Khám Lạng, UBND huyện Lục Nam có nhiều văn bản trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của bà Thơm nhưng bà không nhất trí, tiếp tục khiếu kiện vượt cấp.

Quá trình xác minh

Năm 2005, thời điểm thực hiện dồn điền đổi thửa, UBND huyện Lục Nam đã cấp giấy CNQSD đất số AE374262 cho hộ bà Nguyễn Thị Thơm. Theo đó, hộ bà Thơm không có thửa đất nông nghiệp nào tại khu đồng Mẫu.

Tại thời điểm thực hiện chủ trương xây dựng Dự án khu dân cư thôn Vàng, xã Khám Lạng (năm 2013), thửa đất số 351, tờ bản đồ số 30 tại khu đồng Mẫu, người trực tiếp sử dụng là hộ ông Vũ Văn Hùng (vợ là bà Phạm Thị Liên).

Bắc Giang chấn chỉnh công tác quản lý đất đai gây khiếu kiện kéo dài tại huyện Lục Nam
Hiện trạng 02 thửa đất nông nghiệp, 09 thước ở xứ đồng Chia Ba của ông Hùng đổi cho bà Thơm Thơm đã được đào thành ao.

Biên bản lập ngày 12/10/2013 giữa UBND xã Khám Lạng, Tổ công tác GPMB, đại diện cấp ủy, ban lãnh đạo thôn Vàng và 3 hộ gia đình có liên quan, thể hiện hộ bà Nguyễn Thị Thơm đồng ý để hộ ông Vũ Văn Hùng sử dụng, hưởng mọi quyền lợi tại thửa đất số 351, tờ bản đồ số 30, diện tích 415,5 mét vuông tại khu đồng Mẫu, thôn Vàng, xã Khám Lạng, khi Nhà nước thu hồi đất.

Quá trình thu hồi, bồi thường để thực hiện dự án khu dân cư thôn Vàng được UBND huyện Lục Nam, UBND xã Khám Lạng thực hiện theo đúng quy định.

Trên cơ sở đó, ngày 24/10/2013, UBND huyện Lục Nam ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cư tại thôn Vàng đã xác định thu hồi 183,8 mét vuông tại thửa đất số 351, tờ bản đồ 30 đối với chủ sử dụng là hộ ông Vũ Văn Hùng, do vậy không thông báo cho hộ bà Nguyễn Thị Thơm.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo làm rõ vụ đốt chất thải trái phép tại huyện Lục Nam Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo làm rõ vụ đốt chất thải trái phép tại huyện Lục Nam

Sau phản ánh của báo Tuổi trẻ Thủ đô, chuyên trang Tuổi trẻ và Pháp luật về việc 1 số cá nhân, tổ chức tự ...

Bắc Giang: Mô hình kinh tế mới mang tên “nho Hạ Đen” làm giàu đẹp quê hương Bắc Giang: Mô hình kinh tế mới mang tên “nho Hạ Đen” làm giàu đẹp quê hương

Giống “nho Hạ Đen” mô hình nông nghiệp mới được khảo nghiệm thành công, mở ra một hướng đi mới cho phát triển kinh tế ...

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, tỉnh Bắc Giang dẫn đầu toàn quốc về tăng trưởng GRDP Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, tỉnh Bắc Giang dẫn đầu toàn quốc về tăng trưởng GRD

Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, tuy nhiên ...

Xuân Tường
Xem phiên bản mobile