Yên Bái:

Quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường với các doanh nghiệp trên hồ Thác Bà

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các doanh nghiệp trên hồ Thác Bà thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt về vấn đề xử lý nước thải.
Xác định thủ phạm gây ra hiện tượng bọt trắng xoá trên hồ Thác Bà

Về việc bột trắng nổi trắng xóa trên hồ Thác Bà thời gian vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu Công ty TNHH Khoáng sản V.Star; Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thực hiện nghiêm công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận.

quan ly chat che cong tac bao ve moi truong voi cac doanh nghiep tren ho thac ba
Quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường với các doanh nghiệp trên hồ Thác Bà.

Thường xuyên nạo vét công trình xử lý nước thải, tuần hoàn toàn bộ nước thải sản xuất trong quá trình hoạt động, bốc xúc toàn bộ bùn, bột đá, mạt đá bồi lắng hoặc đang tập kết không đúng nơi quy định tại các vùng ven hồ Thác Bà và phần tiếp giáp Nhà máy sản xuất bột đá. Trong quá trình hoạt động không được tiếp diễn tình trạng tập kết bùn, bột, mạt đá không đúng nơi quy định, ven hồ Thác Bà, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, đặc biệt là sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, xử lý nước thải sản xuất.

UBND tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom và công trình xử lý nước thải sản xuất để nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải ra hồ Thác Bà. Bốc xúc toàn bộ rác thải sinh hoạt đang đổ ven hồ Thác Bà đem xử lý theo quy định của pháp luật, không được tiếp diễn tình trạng đổ rác thải sinh hoạt ra ven hồ Thác Bà. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, đặc biệt là sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, xử lý nước thải sản xuất.

Qua đó, UBND tỉnh Yên Bái giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong vùng hồ Thác Bà thuộc đối tượng phê duyệt; xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường của UBND tỉnh Yên Bái hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là việc đổ hoặc tập kết chất thải ven hồ Thác Bà, xả nước thải chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ra hồ Thác Bà.

Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; Tăng cường công tác quản lý về tài nguyên (tài nguyên khoáng sản, đất, nước…), môi trường khu vực hồ Thác Bà; Tiếp tục báo cáo UBND tỉnh Yên Bái về kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước mặt hồ Thác Bà; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Yên Bình và các cơ quan, địa phương liên quan để kiểm tra, nắm bắt về hiện tượng nổi bột trắng trên hồ Thác Bà; Sử dụng có hiệu quả đường dây nóng về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đối với Công an tỉnh Yên Bái chủ động, chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Yên Bình tăng cường công tác trinh sát nắm bắt tình hình, thông tin về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc đổ trộm chất thải xuống hồ, đổ hoặc tập kết chất thải ven hồ Thác Bà, xả nước thải chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ra hồ Thác Bà,.... Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xâm hại, huỷ hoại, gây ảnh đến cảnh quan, môi trường vùng hồ Thác Bà.

UBND huyện Yên Bình chủ động, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong vùng hồ Thác Bà, nhất là đối với các cơ sở mà thủ tục hồ sơ về môi trường do Ủy ban nhân dân huyện giải quyết.

Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là hành vi đổ trộm chất thải xuống hồ, đổ hoặc tập kết chất thải ven hồ Thác Bà, xả nước thải chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ra hồ Thác Bà để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận chuyển đường thủy trên hồ Thác Bà thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, đặc biệt phải có biện pháp thu gom, xử lý nước làm mát động cơ, chất thải từ quá trình vệ sinh phương tiện.

Tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn về đường dây nóng bảo vệ môi trường của tỉnh Yên Bái 0888734898 để kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề về môi trường trên địa bàn.

UBND thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa phương. Đặc biệt cần thường xuyên giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, phát động và phát huy vai trò giám sát của người dân trong địa bàn.

Trường hợp phát hiện vi phạm như xả chất thải gây ô nhiễm môi trường hoặc đổ trộm chất thải xuống hồ phải kịp thời xử lý hoặc báo cáo UBND huyện Yên Bình, các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile