Quận Long Biên - Bài 6: Đề nghị xử lý nghiêm tình trạng vi phạm đất nông nghiệp, đất công

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội vừa đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn Thành phố. Trước việc trên, dư luận và người đang chờ xem quận Long Biên sẽ giải quyết như thế nào?
Quận Long Biên - Bài 5: Vi phạm đất đai tràn lan, quận báo cáo thế nào với UBND TP Hà Nội Quận Long Biên - Bài 4: Nhiều phường ''quên'' quy định cung cấp thông tin báo chí Quận Long Biên - Bài 3: Kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân để vi phạm đất đai tràn lan Quận Long Biên - Bài 2: Buông lỏng quản lý để tràn lan vi phạm đất nông nghiệp, đất công Quận Long Biên - Bài 1: Lấn chiếm, cho thuê trái phép hàng chục hecta đất nông nghiệp

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Sở TNMT Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1864/STNMT-TTr, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích trên địa bàn Thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở TNMT Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra Thành phố thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích trên địa bàn Thành phố.

Sau thanh tra, Sở TNMT Hà Nội đã ban hành 30 kết luận thanh tra đối với 30 quận huyện, thị xã và đã tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công thuộc trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, Sở TNMT Hà Nội cũng tổng hợp ý kiến tại nhiều các quận, huyện, thị xã trong việc áp dụng các quy định về xử lý vi phạm hành chính để xử lý đối với các công trình xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp. Căn cứ kết quả hội nghị liên ngành ngày 20/6/2019, và văn bản góp ý của các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Thành phố để thống nhất xử lý và cách thức áp dụng các văn bản quy phạm khi xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng. Căn cứ Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, Sở TNMT Hà Nội thay mặt liên ngành hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện.

Theo đề nghị của Sở TNMT Hà Nội thì UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích nhưng vi phạm các quy định của Luật Đất đai.

quan long bien bai 6 de nghi xu ly nghiem tinh trang vi pham dat nong nghiep dat cong
Nhà xưởng, sân bóng xuất hiện trên khu đất được người dân phản ánh là đất nông nghiệp tại phường Bồ Đề.

Bên cạnh đó, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn kịp thời phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với tất cả các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công nhưng vi phạm các quy định của Luật Đất đai. Đồng thời, thống nhất áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý đối vói các trường hợp vi phạm, xây dựng trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích. Áp dụng biện pháp thu hồi đất đối với các trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng vi phạm các quy định của Luật Đất đai…

Theo Sở TNMT Hà Nội, trong quá trình xử lý đối với các vi phạm trong quản lý, sử dụng và xây dựng trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích nêu có vướng mắc, UBND quận, huyện, thị xã có văn bản kèm theo hồ sơ gửi các sở, ngành chức năng liên quan để được phối hợp xử lý theo quy định…

Trước đề nghị trên, dư luận và người dân đang chờ xem chính quyền quận Long Biên sẽ vào cuộc kiểm tra, xử lý như thế nào đối với các vi phạm về đất nông nghiệp, đất công đã được nêu tại Kết luận thanh tra số 316 của Sở TNMT Hà Nội. Đồng thời, việc quận Long Biên xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm ra sao cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước đó, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đăng tải loạt bài về những vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn quận Long Biên theo Kết luận thanh tra số 316 của Sở TNMT Hà Nội.

Theo đó, qua thanh tra, Sở TNMT Hà Nội phát hiện tổng trường hợp vi phạm đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64 là 304 trường hợp với tổng diện tích đất vi phạm là 13,7144 ha, chiếm 0,009% đất nông nghiệp. Trong đó, sử dụng không đúng mục đích, xây dựng trái phép là 286 trường hợp, diện tích 13,2939 ha; chuyển nhượng trái quy định 14 trường hợp, diện tích 0,1725 ha...

quan long bien bai 6 de nghi xu ly nghiem tinh trang vi pham dat nong nghiep dat cong
Tại phường Cự Khối cũng có hàng loạt trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Cũng theo kết luận của Sở TNMT Hà Nội, từ năm 2014 đến nay, UBND quận Long Biên đã tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công tại 14 phường và có 18 kết luận thanh tra từ năm 2014, tuy nhiên, các kết luận thanh tra không chỉ rõ các vi phạm, mặt khác đến nay UBND quận Long Biên chưa làm rõ việc xử lý, khắc phục sau thanh tra theo quy định, cần được kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Đối với quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất công và xử lý vi phạm, kết quả thanh tra cho thấy, phần lớn diện tích đất nông nghiệp công ích đều đã cho các hộ gia đình, cá nhân thuê nhưng không sử dụng vào mục đích nông nghiệp, việc cho thuê đất công ích không thực hiện thông qua đấu giá để giao thầu sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013.

"Nhiều trường hợp ngay sau khi được thuê đã tự chuyển mục đích sử dụng làm nhà xưởng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ sở sinh thái nhưng không được UBND các phường lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật như các trường hợp vi phạm trên địa bàn phường Thượng Thanh, Bồ Đề, Giang Biên, Long Biên, Việt Hưng, Cự Khối, Đức Giang", kết luận nêu.

quan long bien bai 6 de nghi xu ly nghiem tinh trang vi pham dat nong nghiep dat cong
Trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Long Biên.

Trong khi đó, đối với việc sử dụng đất nông nghiệp, đất công vào mục đích kinh tế trang trại, phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng được UBND quận Long Biên phê duyệt, kết quả thanh tra cho thấy cũng có nhiều vi phạm.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Sở TNMT Hà Nội báo cáo, kiến nghị UBND TP Hà Nội giao UBND quận Long Biên chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận và các cá nhân liên quan trong việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 14/1/2014 của UBND TP Hà Nội. Lập kế hoạch chi tiết để tổ chức xử lý, khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công đối với 359 trường hợp với tổng diện tích 18,97 ha tại các phường trên địa bàn quận đã được nêu trong kết luận.

Bên cạnh đó, UBND quận Long Biên chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát đối với toàn bộ các phương án sử dụng đất, các hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn các xã, thị trấn và có biện pháp xử lý, khắc phục các vi phạm trong việc lập phương án sử dụng đất, ký hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp, đất công không đúng quy định, đề xuất xử lý đối với nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo UBND Thành phố.

Ngoài ra, UBND quận Long Biên chỉ đạo tổ chức giám sát việc xử lý, khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và xây dựng công trình trái phép theo đúng quy định của pháp luât; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với Chủ tịch UBND các phường và xử lý trách nhiệm đối với Công chức Địa chính, Công chức quản lý trật tự xây dựng tại các phường: Ngọc Thụy, Phúc Lợi, Phúc Đồng để xảy ra các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công xảy ra từ năm 2014 đến nay nhưng không được xử lý dứt điểm.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan tại các phường trên địa bàn quận Long Biên để xảy ra các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công xảy ra từ trước năm 2014 nhưng chưa được lập hồ sơ xử lý, chưa có biện pháp xử lý dứt điểm, các vi phạm đến nay còn tồn tại. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND và Công chức Thanh tra xây dựng tại các phường trên địa bàn quận Long Biên có các vi phạm.

Hơn nữa, UBND TP Hà Nội giao UBND quận Long Biên chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Trưởng Phòng Kinh tế và Chủ tịch UBND các phường có các phương án sử dụng đất được phê duyệt trong việc: Lập, thẩm định và trình phê duyệt các phương án sử dụng đất cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp không phù hợp; không tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm, mặc dù biết rõ các vi phạm phát sinh nhưng không lập hồ sơ xử lý theo quy định...

Cũng tại kết luận thanh tra, Sở TNMT Hà Nội kiến nghị UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, hướng dẫn UBND quận Long Biên kiểm tra, lập hồ sơ xử lý các công trình xây dựng vi phạm tại các khu đất công, đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng trên địa bàn quận Long Biên, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, tổng hợp báo cáo UBND TP Hà Nội những nội dung vượt quá thẩm quyền.

Sở TNMT Hà Nội cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận Long Biên tổ chức rà soát, kiểm tra các phương án sử dụng đất nông nghiệp nói chung và các phương án sử dụng đất làm kinh tế trang trại nói riêng để có biện pháp xử lý, khắc phục đối với các phương án có vi phạm; xử lý đối với các công trình xây dựng không phù hợp với quy định của Luật Xây dựng, Luật Đất đai...

Đồng thời, Sở TNMT Hà Nội cũng kiến nghị UBND Thành phố giao cho Sở này kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Long Biên xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định của Luật Đất đai và báo cáo kết quả thực hiện xử lý, khắc phục sau thanh tra, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Với mong muốn tìm hiểu việc xử lý, khắc phục các vi phạm, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND các phường Cự Khối, Thượng Thanh, Giang Biên nhưng chưa nhận được phản hồi. Trong khi đó, một số phường có làm việc với phóng viên nhưng cũng chỉ là cung cấp thông tin "cho có", đơn cử như đại diện UBND phường Bồ Đề chỉ cho biết đang trong quá trình kiểm tra xử lý, chưa có báo cáo cụ thể.

Bên cạnh đó, ngày 30/8/2019, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng đã đặt lịch làm việc với UBND quận Long Biên để tìm hiểu việc xử lý vi phạm và xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan nhưng đến nay vẫn chưa có buổi làm việc chính thức nào. Trong khi đó, sáng 5/9, trao đổi với phóng viên, ông Thẩm Văn Vỹ - Phó Chánh văn phòng UBND quận Long Biên cho biết: "Tôi đã trình lãnh đạo nhưng quận vừa rồi có một chút thay đổi về lãnh đạo nên hơi chậm. Tôi đã trình lại rồi, nếu sếp giao cho ai thì tôi sẽ đôn đốc và thông tin lại".

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Anh Hiếu - Văn Huy - Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile