Quận Long Biên - Bài 4: Nhiều phường ''quên'' quy định cung cấp thông tin báo chí

Với mong muốn làm rõ những vi phạm về đất đai trên địa bàn quận Long Biên, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã liên hệ đặt lịch làm việc với nhiều phường ở quận này nhưng không được phản hồi, dường như quy định cung cấp thông tin cho báo chí đã bị "bỏ quên"...
Cận cảnh hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp tại phường Mễ Trì đang được sử dụng trái luật

Thời gian qua, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đăng tải loạt bài về vi phạm đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn quận Long Biên theo Kết luận thanh tra số 316/KL-STNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Tại kết luận thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND TP Hà Nội giao các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm; đồng thời giao cho Sở này kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Long Biên xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định của Luật Đất đai và báo cáo kết quả thực hiện xử lý, khắc phục sau thanh tra, tổng hợp báo cáo UBND TP theo quy định.

Với mong muốn tìm hiểu kết quả thực hiện xử lý, khắc phục sau thanh tra, ngày 8/8/2019, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND phường Long Biên, UBND phường Thượng Thanh, UBND phường Bồ Đề, UBND phường Cự Khối và UBND phường Giang Biên.

quan long bien bai 4 nhieu phuong quen quy dinh cung cap thong tin bao chi
Sau 20 ngày liên hệ làm việc, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô vẫn chưa nhận được phản hồi của UBND phường Thượng Thanh.

Tuy nhiên, đến nay tròn 20 ngày trôi qua, UBND các phường Cự Khối, Thượng Thanh, Giang Biên không hề có phản hồi nào. Trong khi đó, một số phường có làm việc với phóng viên nhưng cũng chỉ là cung cấp thông tin "cho có", đơn cử như đại diện UBND phường Bồ Đề chỉ cho biết đang trong quá trình kiểm tra xử lý, chưa có báo cáo cụ thể.

Câu hỏi đặt ra là vì sao UBND các phường Thượng Thanh, Giang Biên, Cự Khối đến nay vẫn chưa phản hồi với những vấn đề báo chí muốn làm rõ, phản ánh. Trong khi đó, từ các cấp Trung ương đến TP Hà Nội đã chỉ đạo phải cung cấp kịp thời thông tin cho báo chí để định hướng, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội nhưng có vẻ như các phường trên lại đang đi ngược định hướng này (?!).

Nhiều ý kiến cho rằng phải chăng UBND các phường trên không biết đến quy định cung cấp thông tin, trả lời báo chí theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 21/01/2014 của Thành ủy Hà Nội và Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước TP Hà Nội của UBND TP Hà Nội.

quan long bien bai 4 nhieu phuong quen quy dinh cung cap thong tin bao chi
UBND phường Giang Biên có "quên'' quy định cung cấp thông tin báo chí.

Đặc biệt, tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của các cấp Sở, ngành, địa phương có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24h, kể từ khi vụ việc xảy ra.

quan long bien bai 4 nhieu phuong quen quy dinh cung cap thong tin bao chi
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Cự Khối.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu đơn vị, cá nhân liên quan trong cơ quan cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí.

Quyết định cũng nêu, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy chế được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Mới đây nhất, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Báo cáo số 478-BC/TU về kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 21/1/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí.

Báo cáo có nêu, trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội về việc cung cấp thông tin và trả lời báo chí và Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, công tác thông tin và truyền thông phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc phát ngôn và cung cấp thông tin của cơ quan hành chính nhà nước thành phố, kịp thời đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm trong kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin…

Các cơ quan, địa phương, đơn vị phải coi việc thực hiện cung cấp thông tin, trả lời báo chí gắn với định hướng thông tin và công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần nắm chắc tình hình, dự báo và bám sát những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đánh giá khả năng tác động đến tâm lý, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, khi xảy ra vụ việc, vấn đề gây bức xúc dự luận tại địa phương, đơn vị, phải chủ động, kịp thời cung cấp những thông tin khách quan, trung thực cho báo chí, nêu rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, kết quả hoặc phương hướng xử lý, giải quyết...

Thiết nghĩ, công tác phối hợp, thông tin với báo chí của một số phường tại quận Long Biên cần tích cực hơn và không thể thờ ờ, thiếu trách nhiệm như vậy, bởi báo chí được xác định là đóng vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, định hướng các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Anh Hiếu - Văn Huy - Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile