Quận Long Biên - Bài 3: Kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân để vi phạm đất đai tràn lan

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm cá nhân; đồng thời lập hồ sơ, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn quận Long Biên.
Quận Long Biên - Bài 2: Buông lỏng quản lý để tràn lan vi phạm đất nông nghiệp, đất công Quận Long Biên - Bài 1: Lấn chiếm, cho thuê trái phép hàng chục hecta đất nông nghiệp Đan Phượng: Có hay không việc dung túng cho vi phạm đất đai, trật tự xây dựng?

Như Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thông tin, qua quá trình thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công thuộc trách nhiệm của UBND quận Long Biên và UBND các phường trên địa bàn quận; Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TNMT) đã phát hiện hàng loạt vi phạm.

Cụ thể, qua thanh tra phát hiện tổng trường hợp vi phạm đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64 là 304 trường hợp với tổng diện tích đất vi phạm là 13,7144 ha, chiếm 0,009% đất nông nghiệp. Trong đó, sử dụng không đúng mục đích, xây dựng trái phép là 286 trường hợp, diện tích 13,2939 ha; chuyển nhượng trái quy định 14 trường hợp, diện tích 0,1725 ha...

Cũng theo kết luận của Sở TN&MT Hà Nội, từ năm 2014 đến nay, UBND quận Long Biên đã tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công tại 14 phường và có 18 kết luận thanh tra từ năm 2014, tuy nhiên, các kết luận thanh tra không chỉ rõ các vi phạm, mặt khác đến nay UBND quận Long Biên chưa làm rõ việc xử lý, khắc phục sau thanh tra theo quy định, cần được kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Đối với quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất công và xử lý vi phạm, kết quả thanh tra cho thấy, phần lớn diện tích đất nông nghiệp công ích đều đã cho các hộ gia đình, cá nhân thuê nhưng không sử dụng vào mục đích nông nghiệp, việc cho thuê đất công ích không thực hiện thông qua đấu giá để giao thầu sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013.

quan long bien bai 3 kien nghi xu ly trach nhiem ca nhan de vi pham dat dai tran lan
Nhà xưởng, sân bóng xuất hiện trên khu đất được người dân phản ánh là đất nông nghiệp tại phường Bồ Đề.

"Nhiều trường hợp ngay sau khi được thuê đã tự chuyển mục đích sử dụng làm nhà xưởng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ sở sinh thái nhưng không được UBND các phường lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật như các trường hợp vi phạm trên địa bàn phường Thượng Thanh, Bồ Đề, Giang Biên, Long Biên, Việt Hưng, Cự Khối, Đức Giang", kết luận nêu.

Trong khi đó, đối với việc sử dụng đất nông nghiệp, đất công vào mục đích kinh tế trang trại, phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng được UBND quận Long Biên phê duyệt, kết quả thanh tra cho thấy cũng có nhiều vi phạm.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Sở TNMT báo cáo, kiến nghị UBND TP Hà Nội giao UBND quận Long Biên chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận và các cá nhân liên quan trong việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 14/1/2014 của UBND TP Hà Nội. Lập kế hoạch chi tiết để tổ chức xử lý, khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công đối với 359 trường hợp với tổng diện tích 18,97 ha tại các phường trên địa bàn quận đã được nêu trong kết luận.

quan long bien bai 3 kien nghi xu ly trach nhiem ca nhan de vi pham dat dai tran lan
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Thượng Thanh.

Bên cạnh đó, UBND quận Long Biên chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát đối với toàn bộ các phương án sử dụng đất, các hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn các xã, thị trấn và có biện pháp xử lý, khắc phục các vi phạm trong việc lập phương án sử dụng đất, ký hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp, đất công không đúng quy định, đề xuất xử lý đối với nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo UBND TP.

Ngoài ra, UBND quận Long Biên chỉ đạo tổ chức giám sát việc xử lý, khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và xây dựng công trình trái phép theo đúng quy định của pháp luât; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với Chủ tịch UBND các phường và xử lý trách nhiệm đối với Công chức Địa chính, Công chức quản lý trật tự xây dựng tại các phường: Ngọc Thụy, Phúc Lợi, Phúc Đồng để xảy ra các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công xảy ra từ năm 2014 đến nay nhưng không được xử lý dứt điểm.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan tại các phường trên địa bàn quận Long Biên để xảy ra các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất công xảy ra từ trước năm 2014 nhưng chưa được lập hồ sơ xử lý, chưa có biện pháp xử lý dứt điểm, các vi phạm đến nay còn tồn tại. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND và Công chức Thanh tra xây dựng tại các phường trên địa bàn quận Long Biên có các vi phạm.

Hơn nữa, UBND TP Hà Nội giao UBND quận Long Biên chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Trưởng Phòng Kinh tế và Chủ tịch UBND các phường có các phương án sử dụng đất được phê duyệt trong việc: Lập, thẩm định và trình phê duyệt các phương án sử dụng đất cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp không phù hợp; không tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm, mặc dù biết rõ các vi phạm phát sinh nhưng không lập hồ sơ xử lý theo quy định...

Cũng tại kết luận thanh tra, Sở TNMT kiến nghị UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, hướng dẫn UBND quận Long Biên kiểm tra, lập hồ sơ xử lý các công trình xây dựng vi phạm tại các khu đất công, đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng trên địa bàn quận Long Biên, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, tổng hợp báo cáo UBND TP Hà Nội những nội dung vượt quá thẩm quyền.

Sở TNMT cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận Long Biên tổ chức rà soát, kiểm tra các phương án sử dụng đất nông nghiệp nói chung và các phương án sử dụng đất làm kinh tế trang trại nói riêng để có biện pháp xử lý, khắc phục đối với các phương án có vi phạm; xử lý đối với các công trình xây dựng không phù hợp với quy định của Luật Xây dựng, Luật Đất đai...

Bên cạnh đó, Sở TNMT Hà Nội cũng kiến nghị UBND TP giao cho Sở này kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Long Biên xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định của Luật Đất đai và báo cáo kết quả thực hiện xử lý, khắc phục sau thanh tra, tổng hợp báo cáo UBND TP theo quy định.

Liên quan đến việc này, để tìm hiểu việc xử lý, khắc phục các vi phạm, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND phường Cự Khối, Thượng Thanh, Giang Biên nhưng không được phản hồi.

Trong khi đó, đại diện UBND phường Bồ Đề và UBND phường Long Biên cho biết đang thực hiện xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra của Sở TN&MT Hà Nội. "Các vi phạm do tồn tại để lại, chúng tôi đang kiểm tra, xử lý theo quy định", đại diện UBND phường Long Biên cho biết.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Anh Hiếu - Văn Huy - Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile